Blog & Publicaties - BarentsKrans

Publicaties & blogs

10 augustus 2023
Corporate / M&A Corporate Litigation

Enquêterecht | Kernuitspraken ondernemingsrecht

Binnen een vennootschap kunnen zich tal van conflictsituaties voordoen. Een enquêteprocedure kan hierbij een oplossing bieden.
Lees verder
9 augustus 2023
Aanbestedingsrecht EU & Mededinging

Verordening buitenlandse subsidies (FSR) in werking getreden

Op 12 juli 2023 is de Europese Verordening betreffende buitenlandse subsidies die de interne markt verstoren (in het Engels “Foreign Subsidies Regulation”) in werking getreden. De verordening stelt de Europese Commissie in staat de mogelijke marktverstorende effecten van buitenlandse subsidies op de interne markt van de EU te toetsen en waar nodig te voorkomen.
Lees verder
3 augustus 2023
Energie & Duurzaamheid Vastgoed

Warmtewet: de werking van het prijsmechanisme

Hoe zit het met de maximumtarieven voor de levering van warmte? De invoering van de Warmtewet heeft grote veranderingen teweeg gebracht voor zowel leverancier als consument. In deze blog bespreken we de kosten die gereguleerd zijn in de Warmtewet.
Lees verder
28 juli 2023
Vastgoed

Het hek van het Didam-arrest III: Overeenkomsten in strijd met het Didam-arrest niet nietig?

Blog 3 in de Didam-reeks: in een recente uitspraak van de rechtbank Limburg is geoordeeld dat in ieder geval geen sprake kan zijn van nietigheid van een overeenkomst die is gesloten in strijd met de regels van het Didam-arrest.
Lees verder
27 juli 2023
Arbeidsrecht Cassatie Ken uw klassiekers

Van der Gulik/Vissers & Partners: recht op loon tijdens schorsing | Ken uw klassiekers

Als het gaat om het recht op loon tijdens een schorsing of op non-actiefstelling is het arrest Van der Gulik/Vissers & Partners nog altijd heersend.
Lees verder
21 juli 2023
Corporate / M&A Corporate Litigation

Bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement | Kernuitspraken ondernemingsrecht

In dit deelonderwerp staat bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement van de vennootschap centraal. We bespreken onder meer de volgende vragen: wanneer kan een bestuurder aansprakelijk worden gehouden in het geval van faillissement? Wanneer kan een bestuurder aan aansprakelijkheid ontkomen? En kan de aansprakelijkheid van een feitelijk beleidsbepaler worden ‘doorgegeven’ aan de bestuurders van de feitelijk beleidsbepaler?
Lees verder
18 juli 2023
Corporate Litigation ESG

Duurzaamheidsverslaggeving: wat is de CSRD?

In deze blog bespreken wij de achtergrond, het toepassingsbereik, de kernverplichtingen en de gefaseerde inwerkingtreding van de CSRD.
Lees verder
13 juli 2023
Cassatie Huurrecht Nieuw verschenen arresten

De ontbinding van een huurovereenkomst: regelend recht

Hoe zit het met de mogelijkheid om een huurovereenkomst te ontbinden, indien de huurovereenkomst een garantiebepaling voor de verhuurder bevat die bij niet-nakoming daarvan de huurder het recht geeft om de overeenkomst per direct te ontbinden? Jan-Paul Heering bespreekt recent een arrest van de Hoge Raad waarin deze vraag centraal staat.
Lees verder
13 juli 2023
Energie & Duurzaamheid Vastgoed

Warmtewet: de rechten van verbruikers

De Warmtewet heeft tot doel de afnemer van warmte te beschermen. In deze blog bespreken we op welke manier de rechten van de verbruiker zijn geregeld.
Lees verder
10 juli 2023
Aanbestedingsrecht

Inkoop jeugdhulp: gevolgen van Hervormingsagenda Jeugd

Deze blog geeft een kort overzicht van beoogde hervormingen voor de inkoop van jeugdhulp, waaronder landelijke en regionale inkoop van jeugdhulp en standaardisering van de inkoop.
Lees verder
6 juli 2023
Commercial Litigation Corporate Litigation

Matigingsbevoegdheid van de rechter: mag het een beetje minder?

Soms kan het boedeltekort de hoogte van de schade, die door het onbehoorlijk bestuur is veroorzaakt, overtreffen. Is het dan terecht om de bestuurder aansprakelijk te stellen voor het volledige boedeltekort?
Lees verder
6 juli 2023
Arbeidsrecht

Podcast BijKennis – Update Arbeidsrecht

In de podcastserie ‘BijKennis’ praten wij u bij over de actuele en relevante arbeidsrechtelijke vraagstukken.
Lees verder