Blog & Publicaties - BarentsKrans

Publicaties & blogs

28 november 2022
Estate Planning

Nihilbeding in huwelijkse voorwaarden: nietigheid of contractsvrijheid?

Op 25 november 2022 heeft de Hoge Raad in lijn met eerdere uitspraken geoordeeld dat een nihilbeding opgenomen in huwelijkse voorwaarden buiten het zicht van echtscheiding nietig is.
Lees verder
24 november 2022
Cassatie Procederen in hoger beroep

De juiste partij: de appeldagvaarding en partijwisselingen

Het appelprocesrecht kent verschillende valkuilen die de kansen op een succesvol hoger beroep en daaropvolgend cassatieberoep verkleinen. Kennis daarvan is dus van groot belang. In deze blogreeks ‘procederen in hoger beroep’ belichten onze cassatieadvocaten steeds vanuit praktisch perspectief een aspect van een belangrijk appelprocesrechtelijk leerstuk. Dit keer: wie moet in het hoger beroep betrokken worden?
Lees verder
18 november 2022
Cassatie Ken uw klassiekers Vastgoed

Offringa/Vinck & Van Rosberg | Ken uw klassiekers

Offringa/Vinck & Van Rosberg legt uit hoe het zit met de verhouding tussen de mededelingsplicht van de verkoper en de onderzoeksplicht van de koper, specifiek wanneer sprake is van een onvoorzichtige koper.
Lees verder
11 november 2022
Cassatie Ken uw klassiekers

Kuijpers/Valkenswaard | Ken uw klassiekers

In het arrest Kuijpers/Valkenswaard overweegt de Hoge Raad dat handelingen die ‘onlosmakelijk samenhangen’ met een rechtmatig besluit moeten delen in de formele rechtskracht van dat besluit.
Lees verder
4 november 2022
Cassatie Procederen in hoger beroep

Getuigenbewijs: bewijskracht en waardering

Deze blog bespreekt de bewijskracht en waardering van het getuigenbewijs. Daarbij wordt er ingegaan op het vereiste van ‘eigen waarneming’ van de getuige, de vraag wanneer een getuige als partijgetuige in de zin van art. 164 Rv kwalificeert en de (beperkte) motiveringseisen.
Lees verder
24 oktober 2022
Arbeidsrecht Cassatie Ken uw klassiekers

Muller/Van Opzeeland | Ken uw klassiekers

In deze rubriek bespreken de (cassatie)advocaten van BarentsKrans oude arresten die nog steeds relevant zijn. In de uitspraak Muller/Van Opzeeland[1] heeft de Hoge Raad zich gebogen over de vraag onder welke omstandigheden een studiekostenbeding rechtsgeldig is. Ook wordt er kort ingegaan op de Wet TVA die per 1 augustus 2022 is werking is getreden.
Lees verder
18 oktober 2022
Financial Litigation

William Schonewille over rechtszaak tussen internetbank bunq en DNB

In het Radio 1-programma van BNNVARA ‘Vroeg!’ van dinsdag 18 oktober 2022 praat William Schonewille over de rechtszaak tussen de online bank bunq en De Nederlandsche Bank.
Lees verder
11 oktober 2022
Cassatie Ken uw klassiekers

Ontvanger / Hamm q.q. | Ken uw klassiekers

In deze rubriek bespreken de (cassatie)advocaten van BarentsKrans oude arresten die nog steeds relevant zijn. Deze keer is het arrest Ontvanger / Hamm q.q. aan de orde. In dit arrest verheldert de Hoge Raad de gevolgen van het verrichten van een onverschuldigde betaling aan een partij die in staat van faillissement is komen te verkeren.
Lees verder
11 oktober 2022
Financial Litigation

Cliëntenonderzoek niet afronden = geen betaalrekening  

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bepaalt in dat geval dat het verboden is om de relatie aan te gaan. Dat betekent echter niet per definitie dat elke keer als het cliëntenonderzoek naar het oordeel van de bank mislukt de (potentiële) klant aan het kortste eind trekt.
Lees verder
11 oktober 2022
Cassatie Corporate Litigation

Beperkte(re) stelplicht wanneer bewijs gelegen is in het domein van de ander

“Wie zich beroept op het rechtsgevolg van een feit, draagt de bewijslast van dat feit”, zo luidt de hoofdregel in ons bewijsrecht. Maar wat nou als u iets stelt, maar het bewijs daarvan niet kunt overleggen omdat alleen de wederpartij over dat bewijs beschikt? Kan dan nog wel van u gevraagd worden te bewijzen? Onlangs liet de Hoge Raad zich uit over een situatie waarin het ging om de bewijslast van het feit dat subsidies al dan niet ontvangen zouden…
Lees verder
5 oktober 2022
Cassatie Procederen in hoger beroep

Eiswijziging in hoger beroep

Het appelprocesrecht kent verschillende valkuilen die de kansen op een succesvol hoger beroep en daaropvolgend cassatieberoep verkleinen. Kennis daarvan is dus van groot belang. In deze blogreeks ‘procederen in hoger beroep’ belichten onze cassatieadvocaten steeds vanuit praktisch perspectief een aspect van een belangrijk appelprocesrechtelijk leerstuk. Dit keer: de eiswijziging in hoger beroep.
Lees verder
4 oktober 2022
Cassatie Commercial Litigation Corporate Litigation Ken uw klassiekers

Kelderluik-arrest | Ken uw klassiekers

In deze rubriek bespreken de (cassatie)advocaten van Barentskrans oude arresten die nog steeds relevant zijn. Het Kelderluik-arrest is nog steeds het standaardarrest voor het leerstuk van gevaarzetting. Het is daarom met recht een klassieker te noemen. Hoe zat het ook alweer met het Kelderluik-arrest?
Lees verder