Blog & Publicaties - BarentsKrans

Publicaties & Blogs

Publicaties & blogs

17 november 2023
Huurrecht Vastgoed

Wet betaalbare huur | Nieuwbouwopslag

Wet betaalbare huur: een hoopvoller beeld voor investeringen in middenhuur? In februari 2023 is het Wetsvoorstel betaalbare huur in openbare internetconsultatie gegaan. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen van het wetsvoorstel?
Lees verder
16 november 2023
ESG

AFM publiceert Leidraad duurzaamheidsclaims

De Leidraad duurzaamheidsclaims is bedoeld als een hulpmiddel voor financiële ondernemingen en pensioenuitvoerders voor hoe vrijwillig en onvrijwillig (maar niet gereguleerd) gecommuniceerd moet worden over eventuele duurzaamheidsaspecten van financiële producten.
Lees verder
1 november 2023
Cassatie Nieuw verschenen arresten

Normen-kortsluiting: aanpassing via de openbare orde-exceptie

In het internationaal privaatrecht kan een verstoorde samenhang van conflictregels leiden tot een onbillijk verwijzingsresultaat, dat door geen van de toepasselijke rechtsstelsels wordt beoogd. Men spreekt dan wel van een normen-kortsluiting. Een dergelijke normen-kortsluiting deed zich voor in een familierechtelijke zaak, die door de Hoge Raad op 13 oktober 2023 is beslecht.
Lees verder
25 oktober 2023
Cassatie Intellectuele Eigendom & Technologie Ken uw klassiekers Merken, modellen en reclame Octrooirecht & technologie

Holland Nautic / Decca | Ken uw klassiekers

Profiteren van andermans prestatie. Dat klinkt onrechtmatig, maar is dat het ook? In 1986 wees de Hoge Raad het arrest Holland Nautic / Decca dat tot op heden als standaardarrest geldt voor het aanhaken en aanleunen op andermans prestatie of bedrijfsactiviteiten.
Lees verder
19 oktober 2023
Financial Litigation

Bitcoin en schadevergoeding bij verlies

Recent heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een arrest meer duidelijkheid gegeven over schadevergoeding bij verlies van bitcoin.
Lees verder
17 oktober 2023
Cassatie Procederen in hoger beroep

Voeging en hoger beroep (en cassatie)

Hoe zit het met de processuele positie van gevoegde partijen in hoger beroep (en cassatie)?
Lees verder
10 oktober 2023
Financial Litigation

Schade door fraude, bank aansprakelijk?

In deze blog staat de vraag centraal of slachtoffers de bank waar een fraudeur klant is aansprakelijk kunnen stellen voor de door hen (als gevolg van de fraude) geleden schade. Daarbij wordt ook ingegaan op de vraag of het Nederlands recht nog steeds van toepassing is in het geval dat een Nederlandse partij benadeeld wordt door een bank met een Europees paspoort.
Lees verder
5 oktober 2023
Intellectuele Eigendom & Technologie Ken uw klassiekers Octrooirecht & technologie

Huawei / ZTE | Ken uw klassiekers

Ditmaal komt er echter een recentere uitspraak aan bod: in Huawei v. ZTE (2015) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) uiteengezet waartoe een FRAND-verklaring verplicht. Dit arrest is in de rechtspraktijk nu al verworden tot een heuse moderne klassieker.
Lees verder
3 oktober 2023
Cassatie Ken uw klassiekers

Berg en Dalse Watertoren I en II | Ken uw klassiekers

Uit de nog altijd relevante arresten Berg en Dalse Watertoren I en II vloeit voort dat het recht van eigendom weliswaar vrijelijk kan worden gebruikt, maar niet mag worden misbruikt.
Lees verder
27 september 2023
Aanbestedingsrecht EU & Mededinging Kartelschade

Schadeclaims na een kartelinbreuk: private handhaving van het mededingingsrecht

Een onderneming die door de ACM een boete opgelegd heeft gekregen kan geconfronteerd worden met schadeclaims. Het kan daarbij gaan om een actie van één of meer directe of indirecte afnemers, maar ook om een collectieve actie.
Lees verder
22 september 2023
ESG Financial Litigation

Klimaat- en mensenrechtenclaims: lawyer’s paradise

Nieuwe Europese Richtlijn (CSRD) zal volop brandstof zijn voor een explosie van procedures over klimaat en mensenrechten. En dat gaat verder dan je op het eerste gezicht denkt.
Lees verder
21 september 2023
Cassatie Procederen in hoger beroep

Appellabiliteit: kun je altijd in hoger beroep?

Welke beslissingen zijn vatbaar voor hoger beroep? De wet regelt dat er in het algemeen een financiële ondergrens is voor hoger beroep, te weten EUR 1750. Daarnaast bestaan er nog enkele specifieke wettelijke uitsluitingen van hoger beroep. Dit worden rechtsmiddelenverboden genoemd.
Lees verder