Blog & Publicaties - BarentsKrans

Publicaties & Blogs

Publicaties & blogs

22 mei 2024
Commercial Litigation Corporate Litigation ESG Merken, modellen en reclame

Misleidende milieuclaims: de juridische risico’s van greenwashing

Het groeiende bewustzijn van zowel consumenten als ondernemingen over milieuvriendelijkheid beïnvloedt steeds vaker de keuze voor de aankoop van een product. Maar wat als een product niet zo duurzaam is als wordt beweerd en sprake is van zogenoemde greenwashing?
Lees verder
1 mei 2024
Arbeidsrecht

Podcast BijKennis – Update Arbeidsrecht

In de podcastserie ‘BijKennis’ praten wij u bij over de actuele en relevante arbeidsrechtelijke vraagstukken.
Lees verder
30 april 2024
Notarieel vastgoed Vastgoed

Wat wordt verstaan onder normaal gebruik van een recreatiewoning?

Op 31 januari 2024 heeft de rechtbank geoordeeld over het normaal gebruik van een recreatiewoning.Doordat verkoper is tekortgeschoten in de nakoming van de koopovereenkomst, mocht de koper de overeenkomst ontbinden.
Lees verder
26 april 2024
Cassatie

Jaarverslag Hoge Raad 2023: minder cassatieberoepen en kortere doorlooptijden

In het jaarverslag 2023 van de Hoge Raad worden de belangrijkste cijfers en gebeurtenissen van het afgelopen jaar op een rij gezet. Zo legt de Hoge Raad publiekelijk verantwoording af over de verrichte werkzaamheden en de middelen die daarvoor in het jaar 2023 zijn ingezet.
Lees verder
19 april 2024
Bestuurs- en omgevingsrecht Vastgoed

Omgevingsplan: een introductie

Het omgevingsplan is een uitwerking van de omgevingsvisie (een van de zes kerninstrumenten). De omgevingsvisie bevat de doelen van de gemeente ten aanzien van de fysieke leefomgeving. In het omgevingsplan worden die keuzes uitgewerkt in regels.
Lees verder
29 maart 2024
Cassatie Procederen in hoger beroep

De grens tussen een tussenuitspraak en een (gedeeltelijke) einduitspraak | Procederen in hoger beroep

Voor de mogelijkheid tot het aanstonds instellen van hoger beroep is het van belang uit te maken of een vonnis kwalificeert als tussenvonnis of als eindvonnis. Deze keer wordt daarom ingegaan op twee recente arresten van de Hoge Raad die meer duidelijkheid geven over de grens tussen een tussenuitspraak en een (gedeeltelijke) einduitspraak.
Lees verder
22 maart 2024
Mass litigation

Temporele toepassingsbereik WAMCA: een tussenstand

Op grond van het overgangsrecht blijft het pre-WAMCA-regime van toepassing op collectieve acties voor zover die zien op (een) gebeurtenis(sen) van vóór 15 november 2016. Maar wat is dan precies een ‘gebeurtenis’? En wat als sprake is van meerdere gebeurtenissen, meerdere vorderingen en/of meerdere gedaagden? In de rechtspraak wordt hier op uiteenlopende wijzen mee omgegaan.
Lees verder
14 maart 2024
Bestuurs- en omgevingsrecht Vastgoed

De omgevingsvergunning: een introductie

De Omgevingswet brengt diverse wijzigingen met zich mee ten aanzien van de omgevingsvergunning. In deze blog lichten wij enkele onderdelen daarvan toe van en geven wij een introductie op de werking van de omgevingsvergunning onder de Omgevingswet.
Lees verder
12 maart 2024
Bestuursrecht

Wanneer is een termijnoverschrijding verschoonbaar op basis van de nieuwe lijn in de jurisprudentie?

In navolging van de richtinggevende uitspraken van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (het CBb) zijn recent meerdere uitspraken gewezen over de nieuwe jurisprudentielijn met betrekking tot de verschoonbaarheid van een te laat ingediend bezwaar- op beroepschrift.
Lees verder
11 maart 2024
Cassatie Commercial Litigation Corporate Litigation Financial Litigation Ken uw klassiekers

Poot/ABP-arrest | Ken uw klassiekers

Deze keer in ‘Ken uw klassiekers’: Poot/ABP, een ondernemingsrechtelijke klassieker uit 1994 over zogenoemde ‘afgeleide schade’.
Lees verder
7 maart 2024
Arbeidsrecht Cassatie Procederen in hoger beroep

Hoger beroep bij ontbinding arbeidsovereenkomst

De Wet werk en zekerheid heeft voor hoger beroep in ontslagzaken enkele bijzondere regels geïntroduceerd die afwijken van het normale procesrecht. In deze blog wordt aandacht besteed aan de toetsing in een procedure waarin om ontbinding van een arbeidsovereenkomst wordt verzocht.
Lees verder
5 maart 2024
Bestuurs- en omgevingsrecht Vastgoed

Overgangsrecht Omgevingswet: de eerste praktijkervaringen

In deze blog geven wij aan de hand van actuele jurisprudentie een praktisch overzicht van de highlights van het overgangsrecht onder de Omgevingswet.
Lees verder