Blog & Publicaties - BarentsKrans

Publicaties & blogs

2 februari 2023
Corporate / M&A Corporate Litigation

De algemene vergadering | Kernuitspraken ondernemingsrecht

In dit deel van de blogreeks ‘Kernuitspraken ondernemingsrecht’ worden de belangrijkste uitspraken behandeld die raken aan het onderwerp de algemene vergadering als orgaan van de vennootschap en de zorgvuldigheidsplicht die de vennootschap heeft tegenover haar (minderheids)aandeelhouders.
Lees verder
18 januari 2023
Ambtenarenrecht Arbeidsrecht Medezeggenschap Pensioenen

Podcast BijKennis – Update Arbeidsrecht

In de podcastserie ‘BijKennis’ praten wij u bij over de actuele en relevante arbeidsrechtelijke vraagstukken.
Lees verder
12 januari 2023
Commercial Litigation Corporate / M&A

Personenvennootschappen | Kernuitspraken ondernemingsrecht

De uitspraken die we in deze blog bespreken zien op een aantal voor de praktijk belangrijke aspecten van de personenvennootschap. Kan men door het sluiten van een overeenkomst van opdracht bijvoorbeeld ‘per ongeluk’ een maatschap zijn aangegaan (Dierenartsenpraktijk)? Wie kan aansprakelijk worden gehouden voor de verplichtingen van een personenvennootschap en voor welk deel (Advocatenmaatschap, Lunchroom de Katterug, Eiser / Bpf)? Ook wordt ingegaan op het vraagstuk of een personenvennootschap als zelfstandig werkgever kan worden aangemerkt en of de personenvennootschap (in…
Lees verder
12 januari 2023
Commercial Litigation Corporate / M&A

Kernuitspraken ondernemingsrecht

De advocaten van Corporate Litigation adviseren en procederen, onder andere, over overnamegeschillen, aandeelhoudersgeschillen, aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders en diverse andere ondernemingsrechtelijke geschillen. Daartoe voeren zij procedures bij de (gewone) civiele rechter, de Ondernemingskamer en in arbitrage.
Lees verder
10 januari 2023
Corporate Litigation

Zwaarwichtig belang als beschermingsconstructie: bestuurders die weigeren om algemene vergadering bijeen te roepen

Aandeelhouders kunnen het bestuur verzoeken tot het bijeenroepen van de algemene vergadering. Als het bestuur geen uitvoering geeft aan dit verzoek, kan de verzoekende aandeelhouder een machtiging vragen aan de voorzieningenrechter om zelf tot bijeenroeping over te gaan.
Lees verder
27 december 2022
Corporate / M&A

Geactualiseerde Corporate Governance Code

De geactualiseerde Corporate Governance Code treedt vanaf 1 januari 2023 in werking en kent een aantal belangrijke wijzigingen. Anne-Rieke en Koen lichten de belangrijkste veranderingen op het vlak van (i) duurzame lange termijn waardecreatie, (ii) de rol van stakeholders, (iii) digitalisering en (iv) diversiteit en inclusie toe.
Lees verder
20 december 2022
Cassatie

Ambtshalve aanvulling van rechtsgronden in civiele cassatie?

Kan de Hoge Raad in civiele zaken tot vernietiging overgaan op basis van een rechtsgrond die niet door de eiser in cassatie is aangevoerd? Het korte antwoord lijkt ja te moeten zijn.
Lees verder
16 december 2022
Corporate Litigation

Een verrassingsbeslissing van de rechter: is dat ontoelaatbaar?

Onlangs liet de Hoge Raad zich uit over de vraag of het oordeel van het hof moest worden aangemerkt als een ontoelaatbare verrassingsbeslissing. Het hof had een rechtsregel toegepast waar beide partijen in de procedure geen woord over hadden gerept.
Lees verder
14 december 2022
Cassatie Ken uw klassiekers

Teixeira de Mattos | Ken uw klassiekers

De Hoge Raad heeft in dit arrest uitgemaakt of een vordering tot revindicatie kan slagen, indien het opgevorderde eigendom ten gevolge van oneigenlijke vermenging niet kan worden geïdentificeerd.
Lees verder
6 december 2022
Cassatie Nieuw verschenen arresten

Onpartijdigheid van de rechter

Wanneer je bij een rechtszaak betrokken raakt, moet je erop kunnen vertrouwen dat de zaak eerlijk behandeld wordt. Een van de belangrijkste uitgangspunten van de rechtsstaat is dan ook dat de rechter onafhankelijk en onpartijdig is. In zijn arrest van 25 november jl. besteedt de Hoge Raad hier aandacht aan.
Lees verder
1 december 2022
Commercial Litigation Corporate Litigation

De zekerheidstelling voor proceskosten: heeft de Hoge Raad voldoende oog voor de positie van de notaris?

In september 2022 wees de Hoge Raad een arrest over zekerheidstelling voor proceskosten. Marjolein van Rest bespreekt de lastige positie waarin een notaris kan komen zodra er geld op de derdengeldenrekening wordt gestort.
Lees verder
1 december 2022
Financial Litigation

William Schonewille over crypto’s en het instorten van cryptobeurs FTX

In het Radio 1-programma van BNNVARA ‘Vroeg!’ van donderdag 1 december 2022 praat William Schonewille over crypto’s en de risico’s ervan, naar aanleiding van het omvallen van cryptobeurs FTX.
Lees verder