BarentsKrans

Bedrijfsinformatie

Bedrijfsgegevens BarentsKrans Coöperatief U.A.

KvK Haaglanden nr.: 27288882
Btw-nummer: NL81.58.19.407.B01

Derdengelden advocatuur, ten name van Stichting Beheer Derdengelden BarentsKrans Advocatuur: NL20 RABO 0121 7344 04 | BIC RABONL2U

Kwaliteitsrekeningen notariaat, ten name van BarentsKrans Notarissen:
NL98 RABO 0121 7345 52 | BIC RABONL2U en
NL57 ABNA 0248 0820 78 | BIC ABNANL2A

Onze advocaten zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en onze (kandidaat-)notarissen zijn aangesloten bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).
De wettelijke voorschriften en beroepsregels waaraan advocaten en (kandidaat-)notarissen zijn onderworpen zijn in te zien op de websites van de NOvA en KNB.

Cliëntidentificatie

BarentsKrans legt vast wie haar cliënten zijn. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn onze advocaten en notarissen in bepaalde gevallen verplicht de identiteit van cliënten te verifiëren voordat zij een opdracht kunnen aanvaarden. BarentsKrans dient een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie te melden bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland). Voor meer informatie over de Wwft, cliëntidentificatie en het melden van ongebruikelijke transacties kunt u contact opnemen met BarentsKrans. Voorts kunt u informatie vinden op de websites van de toezichthouders op het notariaat respectievelijk de advocatuur, Bureau Financieel Toezicht respectievelijk de Nederlandse Orde van Advocaten.