In ons universum is het nooit stil.

Nieuws

DSM/Fox-arrest | Ken uw klassiekers

In deze rubriek bespreken de (cassatie)advocaten van BarentsKrans oude arresten die nog steeds relevant zijn. Deze keer: het DSM/Fox-arrest (ECLI:NL:HR:2004:AO1427). In deze zaak, tussen een pensioenfonds en een werknemer die deelneemt aan het pensioenfonds, staat een uitlegvraag centraal over een anti-cumulatiebepaling in het pensioenreglement. De achtergrond van het DSM/Fox-arrest De werknemer heeft een maximaal pensioen
Lees verder ›

Verstekregeling in hoger beroep

Het appelprocesrecht kent verschillende valkuilen die de kansen op een succesvol hoger beroep en daaropvolgend het cassatieberoep verkleinen. Kennis daarvan is dus van groot belang. In deze blogreeks ‘procederen in hoger beroep’ belichten onze cassatieadvocaten steeds vanuit praktisch perspectief een aspect van een belangrijk appelprocesrechtelijk leerstuk. Deze keer: hoe verschilt de verstekregeling in hoger beroep
Lees verder ›

Ken uw erfdienstbaarheden

Inschrijving van feiten zoals erfdienstbaarheden in de openbare registers draagt bij aan transparantie en duidelijkheid met betrekking tot registergoederen in het goederenrechtelijk verkeer. Eenieder (bijvoorbeeld een potentiële koper) doet er verstandig aan de openbare registers te controleren. Wie namelijk de registers wel voldoende raadpleegt, wordt onder omstandigheden beschermd tegen verrassingen die voortkomen uit feiten die
Lees verder ›

Hoge Raad verwerpt vuistregel seksueel grensoverschrijdend gedrag in afhankelijkheidssituatie  

Vrijdag 24 juni 2022 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat geen ruimte is voor de vuistregel dat seksueel grensoverschrijdend gedrag in een afhankelijkheidssituatie in beginsel ernstig verwijtbaar handelen oplevert. Daarmee wijkt de Hoge Raad af van het eerdere advies van advocaat-generaal (A-G) Wesseling-van Gent. Waar ging het om? De zaak ging kort gezegd om een
Lees verder ›