Nieuws

Hoge Raad verduidelijkt klantenvergoeding bij einde agentuurovereenkomst

Artikel 7:442 BW  geeft de handelsagent onder bepaalde voorwaarden recht op een klantenvergoeding wanneer de agentuurovereenkomst eindigt. Met deze vergoeding wordt de handelsagent gecompenseerd voor het feit dat de principaal de door de handelsagent tot stand gebrachte of geïntensiveerde klantrelaties na beëindiging van de agentuurovereenkomst kan blijven gebruiken (goodwill) zonder daarover provisie aan de handelsagent
Lees verder ›

Dirk van den Berg in het FD: Wettelijke verankering van gedragscode franchise zal de praktijk niet helpen

In het Financieele Dagblad (FD) van 28 april 2017 staat een opiniestuk van advocaat en partner vastgoed Dirk van den Berg over het conceptwetsvoorstel ‘wettelijke verankering gedragscode franchise’ dat eerder deze maand door minister Henk Kamp (Economische Zaken) is gepresenteerd. “Het voorstel is kort. Te kort.” Het voorstel beoogt uitwassen te voorkomen en de onderhandelingspositie van
Lees verder ›

Leerzaam overzicht van toetsing oneerlijk beding en schadevergoeding na ontbinding

Afgelopen vrijdag gaf de Hoge Raad een leerzaam overzicht van de beoordelingswijze bij potentieel oneerlijke bedingen en  de schadevergoedingsplicht bij ontbinding (ECLI:NL:HR:2017:773). De Hoge Raad deed dit in het kader van een prejudiciële vraag over het recht van Dexia op schadevergoeding ingeval een leaseovereenkomst vroegtijdig wordt beëindigd of ontbonden door wanpresteren van de lessee. Achtergrond
Lees verder ›

Webhelp Nederland neemt Telecats over

Webhelp Nederland, de toonaangevende onderneming op het gebied van transformatie van customer experiences, heeft op 18 april 2017 een meerderheidsbelang verkregen in Telecats. Telecats is specialist in taal- en spraaktechnologie. BarentsKrans heeft Webhelp Nederland bij de transactie begeleid. Betrokken advocaten Michiel Martin Esmée Hoogenkamp Betrokken (kandidaat-) notarissen Robert-Jan Zwaan Lisanne Vissers Lees meer over deze
Lees verder ›