Blog & Publicaties - BarentsKrans

Publicaties & blogs

5 oktober 2022
Cassatie Procederen in hoger beroep

Eiswijziging in hoger beroep

Het appelprocesrecht kent verschillende valkuilen die de kansen op een succesvol hoger beroep en daaropvolgend cassatieberoep verkleinen. Kennis daarvan is dus van groot belang. In deze blogreeks ‘procederen in hoger beroep’ belichten onze cassatieadvocaten steeds vanuit praktisch perspectief een aspect van een belangrijk appelprocesrechtelijk leerstuk. Dit keer: de eiswijziging in hoger beroep.
Lees verder
4 oktober 2022
Cassatie Commercial Litigation Corporate Litigation Ken uw klassiekers

Kelderluik-arrest | Ken uw klassiekers

In deze rubriek bespreken de (cassatie)advocaten van Barentskrans oude arresten die nog steeds relevant zijn. Het Kelderluik-arrest is nog steeds het standaardarrest voor het leerstuk van gevaarzetting. Het is daarom met recht een klassieker te noemen. Hoe zat het ook alweer met het Kelderluik-arrest?
Lees verder
22 september 2022
Vastgoed

Ontwikkeling (deels) verlaten grondenfuik in de praktijk

In februari 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de grondenfuik expliciet verlaten en zich daarmee aangesloten bij de andere hoogste bestuursrechters. Met haar uitspraken van 9 februari 2022 heeft de Afdeling deze praktijk grotendeels losgelaten. Deze omslag zou onder meer van belang zijn ter bevordering van de rechtseenheid tussen de hoogste bestuursrechters.
Lees verder
21 september 2022
Cassatie Nieuw verschenen arresten

HR 9 september 2022: redelijke kosten ter vaststelling van schade komen dwingendrechtelijk ten laste van de verzekeraar

In zijn recente arrest van 9 september 2022 oordeelt de Hoge Raad dat de door/ten behoeve van een verzekerde consument gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van schade dwingendrechtelijk ten laste van de verzekeraar komen.
Lees verder
14 september 2022
Cassatie Ken uw klassiekers

Staat/Bolsius en Staat/Van Benten | Ken uw klassiekers

In deze rubriek bespreken de (cassatie)advocaten van Barentskrans oude arresten die nog steeds relevant zijn. In de arresten Staat/Bolsius (ECLI:NL:HR:1990:AB7898) en Staat/Van Benten overweegt de Hoge Raad dat indien onjuiste inlichtingen van de overheid worden gevolgd door een rechtmatig besluit, dit de civiele rechter niet zonder meer belet om te beoordelen of die inlichtingen een onrechtmatige daad opleveren.
Lees verder
9 september 2022
EU & Mededinging

ACM verduidelijkt kartelverbod voor afspraken in de landbouwsector

De stikstofcrisis is wellicht tot een hoogtepunt gekomen. Dat stelt de sector voor uitdagingen die om samenwerking vragen. Maar is samenwerking wel toegestaan? Recent is er meer duidelijkheid gekomen over afspraken die zij onderling kunnen maken voor een duurzamere productie.
Lees verder
6 september 2022
Commerciële Contracten

Handelaars en onlinemarktplaatsen opgelet: nieuwe consumentenwetgeving

Er verandert veel voor professionele partijen die op afstand (zoals online) overeenkomsten sluiten met consumenten. Om enigszins orde te scheppen in het snel ontwikkelende consumentenrecht, worden in deze blog de belangrijkste veranderingen in de wet- en regelgeving besproken.
Lees verder
30 augustus 2022
Cassatie Nieuw verschenen arresten

Het rechtsmiddelenregister: enkele praktijktips

In zijn recente arrest van 15 juli 2022 (ECLI:NL:HR:2022:1108) besteedt de Hoge Raad aandacht aan de beperkte strekking van artikel 3:301 lid 2 BW.
Lees verder
25 augustus 2022
Cassatie Procederen in hoger beroep

Kort geding en hoger beroep | Procederen in hoger beroep

In deze blogreeks ‘procederen in hoger beroep’ belichten onze cassatieadvocaten steeds vanuit praktisch perspectief een aspect van een belangrijk appelprocesrechtelijk leerstuk. Deze keer worden enkele aandachtspunten van het kort geding in hoger beroep uitgelicht.
Lees verder
24 augustus 2022
Commercial Litigation Corporate Litigation Financial Litigation

Niet altijd contractsvrijheid bij zakelijke betaalrekening

Banken weigeren regelmatig een betaalrekening aan een onderneming te verstrekken. Uit angst voor hoge boetes vanwege het niet naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zoals bijvoorbeeld de boete van € 775 miljoen van ING Bank[1], bedienen banken klanten waaraan integriteits- of reputatierisico’s kleven het liefst helemaal niet.
Lees verder
19 augustus 2022
Cassatie Commercial Litigation Corporate Litigation Ken uw klassiekers

Het Albada Jelgersma-arrest | Ken uw klassiekers

In deze rubriek bespreken de (cassatie)advocaten van BarentsKrans oude arresten die nog steeds relevant zijn. Deze keer: het arrest Albada Jelgersma.[1] Dit arrest gaat over de indirecte doorbraak van aansprakelijkheid op grond van artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad) van een aandeelhouder voor schulden van een (naamloze of besloten) vennootschap.
Lees verder
15 augustus 2022
Corporate / M&A

ESG: wat is het en wordt het steeds belangrijker?

Als wordt beoordeeld hoe duurzaam een bedrijf is, dan wordt er gekeken wat de invloed is van dat bedrijf op het milieu, wat de invloed is op de samenleving en hoe een bedrijf wordt bestuurd: de ESG-factoren.
Lees verder