Bij Kennis Arbeidsrecht podcast
18 april 2024
Leestijd: 4 minuten

Podcast BijKennis – Update Arbeidsrecht

In de podcastserie ‘BijKennis’ praten wij u bij over actuele en relevante arbeidsrechtelijke vraagstukken.

De afleveringen zijn te vinden op:

Aflevering 11 | cao-recht deel 1

In de eerste aflevering van het drieluik over het cao-recht bespreken Hans Mulder en Bart de Hek de basics van het cao-recht. Hoe is een cao van toepassing op de arbeidsovereenkomst? Wat zijn de gevolgen daarvan? En hoe leg je een cao-tekst uit?

Aflevering 10

In deze aflevering gaan Caroline van Gent en Leon ’t Mannetje in op groene arbeidsvoorwaarden en de CO2-registratieplicht die vanaf 1 januari 2024* geldt voor werkgevers met 100 werknemers of meer. Groene arbeidsvoorwaarden zijn een actueel en belangrijk thema in de (krappe) arbeidsmarkt. Steeds meer werkgevers ‘vergroenen’, niet alleen om bij te dragen aan de klimaatdoelen maar óók om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven. Welke kansen en mogelijkheden bieden groene arbeidsvoorwaarden? En welke plichten gelden er? Wat houdt de CO2-registratieplicht in? En hoe verhoudt het registreren van woon-werkverkeer zich tot de AVG?

* UPDATE: de inwerkingtreding van het besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit is met een half jaar uitgesteld en gaat in per 1 juli 2024

Aflevering 9

In deze aflevering bespreken Bart de Hek en Leon ‘t Mannetje het ontslag op staande voet. Hoe doe je zorgvuldig onderzoek? En is daar wel voldoende tijd voor? Kun je een werknemer vooruitlopend op ontslag alvast schorsen of op non-actief stellen? Wat zijn het belang en de valkuilen van intern beleid? Wat moet in de ontslagbrief staan? De antwoorden op deze vragen en andere tips & tricks hoor je in deze podcast.

Aflevering 8

In deze aflevering behandelen Ireen Castenmiller en Caspar Bosma beleid en formaliteiten met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Zij gaan in op normering van gedrag binnen de onderneming en de vraag of een klachtenregeling verplicht is, mede met het oog op de zorgplicht van een werkgever voor een veilige werkomgeving. Ook bespreken zij de nieuwe wetswijzigingen voor een bijzondere klachtenregeling binnen een onderneming: de klokkenluidersregeling.

Aflevering 7

Werken met en als zelfstandige(n). Gezien de flinke toename van het aantal zelfstandigen binnen de Nederlandse beroepsbevolking, blijft dit één van de meest actuele thema’s op de arbeidsmarkt. De regering wil nu nadere regels stellen voor het werken met en als zelfstandige(n). Doel hiervan is meer duidelijkheid te geven aan de markt, maar ook om de groei van het aantal zelfstandigen in te dammen.

In deze aflevering van BijKennis bespreken Laurens de Graaf en Hans Mulder deze kabinetsplannen, met als hamvraag: maken of kraken?

Aflevering 6 

In deze aflevering behandelen Caroline van Gent en Caspar Bosma het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Hoe handel je als werkgever wanneer je daarmee te maken krijgt? Hoe doe je goed en objectief onderzoek? En wat zijn de risico’s als je verkeerd te werk gaat?

Aflevering 5

In deze aflevering bespreken Hans Mulder en Leon ’t Mannetje aan de hand van praktische ‘tips & tricks’ hoe werkgevers een ontslagdossier kunnen opbouwen bij een disfunctionerende werknemer. Hoe lang moet een verbetertraject duren? Wat moet in het verbeterplan staan? En wat zijn de valkuilen?

Aflevering 4

In deze special is Ruben Houweling (hoogleraar Arbeidsrecht, Erasmus School of Law) te gast bij Max Keulaerds. Zij bespreken de arbeidsmarktparagraaf uit het recent bereikte akkoord tussen sociale partners (het SER-advies “Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving”). Is het een historisch advies? In hoeverre wijkt het SER-advies af van het rapport van de Commissie-Borstlap? Welke veranderingen brengt dit SER-advies voor werkgevers en werknemers? Wordt flex minder flex en vast minder vast?

Aflevering 3

Ireen Castenmiller en Myrte Pielage behandelen in deze aflevering de situatie dat een werknemer ziek uit dienst gaat, of binnen vier weken daarna ziek wordt. Kan de werknemer aanspraak maken op een WW- of Ziektewet-uitkering? In welke scenario’s kunnen de kosten van een Ziektewet-uitkering voor rekening van de oud-werkgever komen? Staat ziekte altijd in de weg aan beëindiging van een vast contract en waar moet je aan denken bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst?

Aflevering 2

In de tweede aflevering bespreken Caroline van Gent en Marieke Verschoor een hot topic: vaccinaties en de arbeidsverhouding. Kan een werkgever van zijn werknemers eisen dat zij zich laten vaccineren? Wat als een werknemer vaccinaties weigert? Welke alternatieven zijn eventueel beschikbaar?

Aflevering 1

In de eerste aflevering gaan Laurens de Graaf en Bart de Hek in op de mogelijkheden tot eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden wegens corona. Wanneer kan een werkgever de werknemer bijvoorbeeld opdragen andere werkzaamheden te verrichten of op andere uren te werken? Of wanneer kan de werkgever een (tijdelijke) loonsverlaging doorvoeren? Kan van een werknemer worden verwacht dat hij of zij instemt met zo’n wijziging?”