Blog & Publicaties - BarentsKrans

Publicaties & Blogs

Publicaties & blogs

22 mei 2024
Commercial Litigation Corporate Litigation ESG Merken, modellen en reclame

Misleidende milieuclaims: de juridische risico’s van greenwashing

Het groeiende bewustzijn van zowel consumenten als ondernemingen over milieuvriendelijkheid beïnvloedt steeds vaker de keuze voor de aankoop van een product. Maar wat als een product niet zo duurzaam is als wordt beweerd en sprake is van zogenoemde greenwashing?
Lees verder
25 januari 2024
Commercial Litigation Corporate Litigation Intellectuele Eigendom & Technologie

Ex parte maatregelen in het gewone kort geding: sluiproute naar succes

Deze blog onderzoekt de mogelijkheden binnen het gewone civiele procesrecht om ex parte vorderingen toegewezen te krijgen. Dat wil zeggen, buiten de voornoemde specifieke grond voor het handhaven van intellectuele eigendomsrechten.
Lees verder
25 oktober 2023
Cassatie Intellectuele Eigendom & Technologie Ken uw klassiekers Merken, modellen en reclame Octrooirecht & technologie

Holland Nautic / Decca | Ken uw klassiekers

Profiteren van andermans prestatie. Dat klinkt onrechtmatig, maar is dat het ook? In 1986 wees de Hoge Raad het arrest Holland Nautic / Decca dat tot op heden als standaardarrest geldt voor het aanhaken en aanleunen op andermans prestatie of bedrijfsactiviteiten.
Lees verder
5 oktober 2023
Intellectuele Eigendom & Technologie Ken uw klassiekers Octrooirecht & technologie

Huawei / ZTE | Ken uw klassiekers

Ditmaal komt er echter een recentere uitspraak aan bod: in Huawei v. ZTE (2015) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) uiteengezet waartoe een FRAND-verklaring verplicht. Dit arrest is in de rechtspraktijk nu al verworden tot een heuse moderne klassieker.
Lees verder
12 september 2023
Farma & Regulatory Intellectuele Eigendom & Technologie Life Sciences Octrooirecht & technologie

Pharma Alert | Apixaban-vonnis vernietigd in hoger beroep: inbreukverbod toegewezen

Bij arrest van 15 augustus 2023 in een kort geding aangespannen door Bristol-Myers Squibb, heeft het Hof Den Haag aan Sandoz, Stada en Teva het verbod opgelegd om generiek apixaban op de markt te brengen. In dit arrest vernietigt het Hof het vonnis van de voorzieningenrechter van 17 mei 2023.
Lees verder
19 april 2023
Intellectuele Eigendom & Technologie Octrooirecht & technologie

Herziening VRO-reglement voor octrooizaken

Dit nieuwe reglement is direct in werking getreden en is op de website van de Rechtspraak gepubliceerd. We zetten de veranderingen voor u op een rij.
Lees verder
30 maart 2023
Intellectuele Eigendom & Technologie Merken, modellen en reclame Octrooirecht & technologie

Stand van de Techniek

In ‘Stand van de Techniek’ maken de Intellectuele Eigendom & Technologie advocaten hun expertise toegankelijk. Zij bespreken de belangrijkste thema’s en actuele ontwikkelingen op het gebied van het informatierecht.
Lees verder
30 maart 2023
Intellectuele Eigendom & Technologie Octrooirecht & technologie

Unified Patent Court nadert, Opt-out of niet?

Na herhaaldelijk te zijn vertraagd gaat the Unified Patent Court op 1 juni 2023 van start. Hierdoor krijgen octrooihouders de mogelijkheid om hun octrooi gelijktijdig in alle landen waarin de UPCA is geratificeerd te handhaven bij één instantie.
Lees verder
7 maart 2023
Intellectuele Eigendom & Technologie Octrooirecht & technologie

Telecom update | Rechtbank wijst voorlopige voorziening af in SEP-inbreukprocedure tegen Oppo-distributeurs

Bij vonnis van 11 januari 2023 heeft de rechtbank Den Haag de vordering van Nokia tot het treffen van een voorlopige voorziening tegen Oleading B.V. en Reflection Investment B.V. (Oppo Distributeurs) met betrekking tot de vermeende inbreuk op Nokia-SEP’s afgewezen.
Lees verder
8 december 2022
Intellectuele Eigendom & Technologie Octrooirecht & technologie

Telecoms update | Rechtbank wijst Oropes vordering van vernietiging van twee van Nokia SEP’s af en wijst Nokia’s inbreukverbod toe

De rechtbank heeft bepaald dat het verbod na twee maanden na betekening van het vonnis in werking treedt. Dit betekent dat Orope Germany de kans heeft gekregen om binnen twee maanden met Nokia te onderhandelen over een licentieovereenkomst onder FRAND-voorwaarden om te voorkomen dat het verbod in werking treedt.
Lees verder
28 oktober 2022
Farma & Regulatory Intellectuele Eigendom & Technologie Life Sciences Octrooirecht & technologie

Pharma update | Voorlopige voorziening fingolimod ook in hoger beroep afgewezen

In haar beslissing in kort geding van 18 oktober 2022 bevestigt het Gerechtshof Den Haag (“Hof”) de beslissing in eerste aanleg waarin de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag de vordering tot een voorlopige voorziening van Novartis tegen Mylan heeft afgewezen
Lees verder
11 juli 2022
Farma & Regulatory Intellectuele Eigendom & Technologie Octrooirecht & technologie

Pharma update | Voorzieningenrechter verklaart fingolimod 0,5 mg octrooi voorlopig ongelding

In zijn vonnis in kort geding van 21 juni 2022 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag het octrooi EP 2 959 894 (“EP 894”) betreffende fingolimod 0,5 mg van Novartis voorlopig ongeldig verklaard.
Lees verder