Blog & Publicaties - BarentsKrans

Publicaties & Blogs

Publicaties & blogs

29 januari 2024
Arbeidsrecht Cassatie

Opzegging door werkgever: duidelijk en ondubbelzinnig?

In een uitspraak van de Hoge Raad van 26 januari 2024 draait het om de vraag of de maatstaf van duidelijkheid en ondubbelzinnigheid ook geldt in geval de werkgever stelt de arbeidsovereenkomst te hebben opgezegd en de werknemer stelt dat hij dat niet zo heeft begrepen.
Lees verder
4 december 2023
Arbeidsrecht

Podcast BijKennis – Update Arbeidsrecht

In de podcastserie ‘BijKennis’ praten wij u bij over de actuele en relevante arbeidsrechtelijke vraagstukken.
Lees verder
27 juli 2023
Arbeidsrecht Cassatie Ken uw klassiekers

Van der Gulik/Vissers & Partners: recht op loon tijdens schorsing | Ken uw klassiekers

Als het gaat om het recht op loon tijdens een schorsing of op non-actiefstelling is het arrest Van der Gulik/Vissers & Partners nog altijd heersend.
Lees verder
31 maart 2023
Arbeidsrecht Ken uw klassiekers

ABN AMRO/Malhi | Ken uw klassiekers

In het arrest ABN AMRO/Malhi heeft de Hoge Raad zich gebogen over de vraag onder welke omstandigheden een uitzendkracht een werknemer van de inlener is geworden.
Lees verder
10 februari 2023
Arbeidsrecht

Duidelijkheid over slapende dienstverbanden

Wanneer zijn werkgevers verplicht om mee te werken aan de beëindiging van een slapend dienstverband onder toekenning van een transitievergoeding? De Hoge Raad gaf hierover duidelijkheid in de uitspraken ESD en Ammeraal.
Lees verder
24 oktober 2022
Arbeidsrecht Cassatie Ken uw klassiekers

Muller/Van Opzeeland | Ken uw klassiekers

In deze rubriek bespreken de (cassatie)advocaten van BarentsKrans oude arresten die nog steeds relevant zijn. In de uitspraak Muller/Van Opzeeland[1] heeft de Hoge Raad zich gebogen over de vraag onder welke omstandigheden een studiekostenbeding rechtsgeldig is. Ook wordt er kort ingegaan op de Wet TVA die per 1 augustus 2022 is werking is getreden.
Lees verder
27 juni 2022
Arbeidsrecht

Hoge Raad verwerpt vuistregel seksueel grensoverschrijdend gedrag in afhankelijkheidssituatie  

Vrijdag 24 juni 2022 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat er geen ruimte is voor de vuistregel dat seksueel grensoverschrijdend gedrag in een afhankelijkheidssituatie in beginsel ernstig verwijtbaar handelen oplevert. Daarmee wijkt de Hoge Raad af van het eerste advies van advocaat-generaal (A-G) Wesseling-van Gent.
Lees verder
1 juni 2022
Arbeidsrecht

De Centrale Raad van Beroep maakt eind aan te beperkte wetsuitleg door UWV

Door de Hoge Raad werd een verplichting aangenomen voor werkgevers om arbeidsovereenkomsten met twee jaar zieke werknemers te beëindigen en aan hen de transitievergoeding te betalen.
Lees verder
12 april 2022
Arbeidsrecht Cassatie Ken uw klassiekers

Van der Lely/Taxi Hofman | Ken uw klassiekers

In deze rubriek bespreken de (cassatie)advocaten van BarentsKrans oude arresten die nog steeds relevant zijn. In het arrest Van der Lely/Taxi Hofman heeft de Hoge Raad zich gebogen over de vraag onder welke omstandigheden een werknemer moet ingaan op een voorstel van de werkgever tot wijziging van de arbeidsovereenkomst.
Lees verder
29 oktober 2021
Arbeidsrecht

Coronacrisis en Arbeidsrecht: Q&A

Het coronavirus heeft een enorme impact op de samenleving. Dit leidt ook tot allerlei nieuwe vragen in de arbeidsrelatie. Het team Arbeidsrecht van BarentsKrans heeft om die reden een uitgebreide Q&A opgesteld. De Q&A behandelt vragen over de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en over andere kwesties die zich voor kunnen doen door de coronacrisis.
Lees verder
7 september 2021
Arbeidsrecht

Podcast over valkuilen bij concurrentie- en/of relatiebeding

Lees verder
20 juli 2021
Arbeidsrecht

Onderzoek naar de billijke vergoeding in hoger beroep

Lees verder