Blog & Publicaties - BarentsKrans

Publicaties & Blogs

Publicaties & blogs

19 april 2024
Bestuurs- en omgevingsrecht Vastgoed

Omgevingsplan: een introductie

Het omgevingsplan is een uitwerking van de omgevingsvisie (een van de zes kerninstrumenten). De omgevingsvisie bevat de doelen van de gemeente ten aanzien van de fysieke leefomgeving. In het omgevingsplan worden die keuzes uitgewerkt in regels.
Lees verder
14 maart 2024
Bestuurs- en omgevingsrecht Vastgoed

De omgevingsvergunning: een introductie

De Omgevingswet brengt diverse wijzigingen met zich mee ten aanzien van de omgevingsvergunning. In deze blog lichten wij enkele onderdelen daarvan toe van en geven wij een introductie op de werking van de omgevingsvergunning onder de Omgevingswet.
Lees verder
5 maart 2024
Bestuurs- en omgevingsrecht Vastgoed

Overgangsrecht Omgevingswet: de eerste praktijkervaringen

In deze blog geven wij aan de hand van actuele jurisprudentie een praktisch overzicht van de highlights van het overgangsrecht onder de Omgevingswet.
Lees verder
16 februari 2024
Bestuurs- en omgevingsrecht Vastgoed

De Omgevingswet: een korte introductie

In deze blog de verhouding tussen de Omgevingswet en de (overgebleven) bijzondere regelgeving, gevolgd door een uiteenzetting van de zes ‘kerninstrumenten’ van de Omgevingswet.
Lees verder
16 mei 2023
Bestuurs- en omgevingsrecht Bestuursrecht Vastgoed

Rem op de snelheidsmaatregel, maar vergunningen uit de bocht?

In het afgelopen jaar zijn het stikstofregistratiesysteem en de daaraan ten grondslag liggende bronmaatregelen het doelwit geweest van kritiek, zo ook in de rechtspraak.
Lees verder
21 december 2020
Bestuurs- en omgevingsrecht Bestuursrecht

Eerste hulp bij samenwerking tussen gemeenten en burgerinitiatieven

Lees verder