De juiste partij: de appeldagvaarding en partijwisselingen

Het appelprocesrecht kent verschillende valkuilen die de kansen op een succesvol hoger beroep en daaropvolgend cassatieberoep verkleinen. Kennis daarvan is dus van groot belang. In deze blogreeks ‘procederen in hoger beroep’ belichten onze cassatieadvocaten steeds vanuit praktisch perspectief een aspect van een belangrijk appelprocesrechtelijk leerstuk. Dit keer: wie moet in het hoger beroep betrokken worden?
Lees verder ›

Offringa/Vinck & Van Rosberg | Ken uw klassiekers

In deze rubriek bespreken de (cassatie)advocaten van BarentsKrans oude arresten die nog steeds relevant zijn. In het arrest Offringa/Vinck & Van Rosberg (ECLI:NL:HR:1998:ZC2629) gaat de Hoge Raad in op de verhouding tussen de mededelingsplicht van de verkoper en de onderzoeksplicht van de koper, specifiek wanneer sprake is van een onvoorzichtige koper. De feiten in Offringa/Vinck
Lees verder ›

Kuijpers/Valkenswaard | Ken uw klassiekers

In deze rubriek bespreken de (cassatie)advocaten van Barentskrans oude arresten die nog steeds relevant zijn. In het arrest Kuijpers/Valkenswaard (ECLI:NL:HR:2005:AT7774) overweegt de Hoge Raad dat handelingen die ‘onlosmakelijk samenhangen’ met een rechtmatig besluit moeten delen in de formele rechtskracht van dat besluit. Dit wordt het ‘samenhangcriterium’ genoemd. De formele rechtskracht van een besluit Welke mogelijkheden
Lees verder ›

Muller/Van Opzeeland | Ken uw klassiekers

In deze rubriek bespreken de (cassatie)advocaten van BarentsKrans oude arresten die nog steeds relevant zijn. In de uitspraak Muller/Van Opzeeland[1] heeft de Hoge Raad zich gebogen over de vraag onder welke omstandigheden een studiekostenbeding rechtsgeldig is. Naast deze uitspraak wordt kort ingegaan op de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Wet TVA), die per
Lees verder ›

Eiswijziging in hoger beroep

Het appelprocesrecht kent verschillende valkuilen die de kansen op een succesvol hoger beroep en daaropvolgend cassatieberoep verkleinen. Kennis daarvan is dus van groot belang. In deze blogreeks ‘procederen in hoger beroep’ belichten onze cassatieadvocaten steeds vanuit praktisch perspectief een aspect van een belangrijk appelprocesrechtelijk leerstuk. Dit keer: de eiswijziging in hoger beroep. De eiswijziging Artikel
Lees verder ›

Kelderluik-arrest | Ken uw klassiekers

In deze rubriek bespreken de (cassatie)advocaten van Barentskrans oude arresten die nog steeds relevant zijn. Het Kelderluik-arrest (ECLI:NL:HR:1965:AB7079) is nog steeds het standaardarrest voor het leerstuk van gevaarzetting. Het is daarom met recht een klassieker te noemen. Hoe zat het ook alweer met het Kelderluik-arrest? De feiten in het Kelderluik-arrest Op 23 februari 1961 liep
Lees verder ›

HR 9 september 2022: redelijke kosten ter vaststelling van schade komen dwingendrechtelijk ten laste van de verzekeraar

In zijn recente arrest van 9 september 2022 (ECLI:NL:HR:2022:1174) oordeelt de Hoge Raad dat de door/ten behoeve van een verzekerde consument gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van schade dwingendrechtelijk ten laste van de verzekeraar komen. Het geschil Aan het arrest liggen de volgende feiten ten grondslag. Eiser is in 2015 betrokken geraakt bij een verkeersongeval,
Lees verder ›