Cassatienieuws- cassatieblogs

Cassatienieuws

Wat is cassatie?

Wanneer u een ongunstige einduitspraak heeft ontvangen van de lagere rechter, is het in sommige gevallen mogelijk om in beroep te gaan bij de Hoge Raad, ofwel in cassatie te gaan. Niet voor alle zaken is in cassatie gaan mogelijk. Voordat cassatieberoep kan worden ingesteld, moet een cassatieadvies zijn verstrekt over de mogelijkheden en kansen in cassatie. Wanneer het cassatieadvies positief is, kan men in cassatie gaan. Onze cassatieadvocaten kunnen u helpen met een cassatieadvies.

Wat doet de Hoge Raad?

De Hoge Raad is de hoogste rechter in Nederland op het gebied van het civiel, straf- en belastingrecht. Wanneer u in cassatie gaat, beoordeelt de Hoge Raad of de lagere rechter – doorgaans het hof – het recht juist heeft toegepast op grond van de door die lagere rechter vastgestelde feiten. Ook wordt bekeken of de beslissing van de lagere rechter is voorzien van een toereikende motivering.

Als hoogste rechter van Nederland speelt de Hoge Raad een belangrijke rol in een uniforme toepassing van het recht. Met zijn rechtspraak zorgt hij ervoor dat de lagere rechters juridische regels op dezelfde wijze toepassen en uitleggen. Uitspraken van de Hoge Raad zijn terug te vinden op rechtspraak.nl.

BarentsKrans en cassatie

BarentsKrans behoort tot de selecte groep van advocatenkantoren met een van oudsher omvangrijke en hoog aangeschreven cassatiepraktijk. Onze cassatieadvocaten adviseren advocaten en hun cliënten uit binnen- en buitenland en voeren cassatieprocedures op het gehele terrein van het civiele recht.