Cassatie - BarentsKrans

Cassatie

Cassatieadvies en cassatieprocedure

Wanneer u een ongunstige einduitspraak van de feitenrechter – veelal het hof –  heeft ontvangen, kunnen wij u helpen met een cassatieadvies en met bijstand in een cassatieprocedure. Onze cassatieadvocaten worden meestal ingeschakeld door de advocaat die de zaak in hoger beroep heeft behandeld. Het komt echter ook voor dat procespartijen zich rechtstreeks tot ons wenden.

Met het oog op de cassatietermijn (in bodemzaken doorgaans drie maanden, in kort geding acht weken en in faillissementszaken meestal acht dagen) is het verstandig dat u uw zaak zo spoedig mogelijk onder de aandacht brengt van één van onze cassatieadvocaten. In het inleidend processtuk dienen de cassatiegronden namelijk al te zijn uitgewerkt.

Voordat cassatieberoep kan worden ingesteld, moet een cassatieadvies zijn verstrekt over de mogelijkheden en kansen in cassatie. Niet iedere zaak leent zich voor een cassatieberoep. In een cassatieadvies zetten onze cassatieadvocaten uiteen of er aanknopingspunten zijn om met kans op succes een procedure in cassatie te starten. Een cassatieadvies kan ook betrekking hebben op het voeren van verweer in cassatie, inclusief de mogelijkheden voor een (voorwaardelijk) incidenteel cassatieberoep.

Indien het cassatieadvies positief is, kan men in cassatie gaan. De toetsing in cassatie door de Hoge Raad is beperkt tot de vraag of de lagere rechter het recht juist heeft toegepast en of zijn beslissing voldoende is gemotiveerd. Discussie over de feiten is zo goed als uitgesloten.

Lees meer over de cassatieprocedure.

Bijstand in een prejudiciële procedure bij de Hoge Raad

Onze cassatieadvocaten kunnen u ook bijstaan in de prejudiciële procedure bij de Hoge Raad. Zij kijken dan mee met de advocaat in de civiele procedure en geven advies. Dit kan zowel vooraf (over de noodzaak en de formulering van eventuele prejudiciële vragen), als achteraf  (over de reactie of het benutten van de beslissing van de Hoge Raad). De cassatieadvocaten worden daartoe veelal benaderd door de advocaat die de zaak bij rechtbank of hof behandelt, maar u kunt als cliënt zelf uiteraard ook contact opnemen met één van onderstaande specialisten om de mogelijkheden te bespreken.

Lees meer over de prejudiciële procedure.

Adviseren gedurende de feitelijke instanties en na cassatie en verwijzing

Onze cassatieadvocaten kunnen u adviseren over het voeren van de procedure in feitelijke instanties en schrijven desgewenst mee aan processtukken. Dit verhoogt de kansen op een succesvolle afloop in feitelijke instanties en voorkomt dat er cassatiemogelijkheden blijven liggen. Onze cassatieadvocaten zijn hierna bovendien al van de zaak op de hoogte, waardoor de kosten voor een eventueel cassatieadvies veelal lager uitvallen.

Daarnaast kunnen onze cassatieadvocaten adviseren over de procedure na vernietiging en verwijzing. Na verwijzing gelden aparte procedureregels waarbinnen de zaak moeten worden beoordeeld. Zij kunnen adviseren hoe een procespartij die regels en de uitspraak van de Hoge Raad optimaal kan benutten. Bijstand van een cassatieadvocaat na verwijzing kan onaangename complicaties in een verwijzingsprocedure voorkomen, zoals ingewikkelde kwesties met betrekking tot de grenzen van de rechtsstrijd na cassatie en verwijzing en de invoering van .

Bijstand in een  prejudiciële procedure bij het HvJEU

De prejudiciële procedure bij het HvJEU vereist aparte juridische expertise. In die procedure staan (veelal complexe) rechtsvragen over het Europese recht centraal. Onze cassatieadvocaten zijn bij uitstek ervaren de rechter ertoe te bewegen rechtsvragen in het voordeel van de cliënt te beslissen. Zij procederen daarom van oudsher ook bij het HvJEU en kennen de aparte procedurele eisen die bij het HvJEU gelden. Vanuit hun expertise kunnen zij ook andere advocaten tijdens een prejudiciële procedure adviseren.

Voorbeeldzaken cassatie

De betrokkenheid van BarentsKrans heeft al vaak geleid tot standaardarresten van de Hoge Raad.

Onze voorbeeldzaken
BarentsKrans cassatie voorbeeldzaken

De cassatieadvocaten van BarentsKrans staan van oudsher hoog aangeschreven. In de Chambers en Legal 500 nemen zij hoge posities in.

“The team members are very professional and responsive. Their knowledge and understanding of the case is very deep. The lawyers act proactively and anticipate developments in a clever way.”

Legal 500, 2024

“Impressive litigation team with particular strength representing clients in the Supreme Court.”

Chambers Global and Europe, 2021