Aanbestedingsrecht

Specialismen

Wij hebben ervaring met vele soorten aanbestedingen binnen verschillende sectoren, zoals:

  • Aanbestedingen voor de levering van software, printers en hardware, schoolmeubilair en medische apparatuur. Wij hebben veel ervaring met aanbestedingen in de Defensie- & Veiligheidssector.
  • Aanbestedingen voor diensten, zoals detachering, catering, ICT, ingenieursdiensten en (jeugd)zorg.
  • Aanbestedingen voor werken, zoals in de energiesector en de bouw (gebiedsontwikkeling).

Onze aanbestedingsrecht advocaten hebben ruime ervaring met het bijstaan van zorgaanbieders (jeugdhulp en Wmo) in inkoopprocedures. Bijvoorbeeld, open house procedures van gemeentes en zorginkoop door zorgverzekeraars. Ook hebben wij specifieke ervaring met ov-concessies en reclameconcessies.

Externe Bestuurdersaansprakelijkheid

Aanbestedingsrecht en Mededingingsrecht

Omdat onze advocaten ook gespecialiseerd zijn in het mededingingsrecht, zijn wij het aangewezen team om u bij te staan als het mededingingsrecht en het aanbestedingsrecht samenkomen. Dat kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als een inschrijver met verschillende vennootschappen wil inschrijven op een aanbesteding, of als een inschrijver verboden afspraken heeft gemaakt met een andere inschrijver.

De advocaten aanbestedingsrecht zijn actief lid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA). Ook schrijven zij regelmatig artikelen voor juridische tijdschriften en geven zij cursussen over het aanbestedingsrecht.