Allereerst geven wij advies over de kans op succes

Cassatie

Wanneer u een ongunstige einduitspraak van de feitenrechter (meestal het hof) hebt ontvangen, kunnen wij u helpen met een cassatieadvies en, zo nodig, met bijstand in een cassatieprocedure. BarentsKrans behoort tot de selecte groep van kantoren met een van oudsher omvangrijke en hoog aangeschreven cassatiepraktijk. Onze cassatie advocaten adviseren advocaten en hun cliënten uit binnen- en buitenland en zij voeren cassatieprocedures op het gehele terrein van het civiele recht. Zij hebben veelzijdige ervaring: niet alleen in aansprakelijkheidsrecht, arbeidsrecht, contractenrecht, energierecht, huurrecht, ondernemingsrecht (inclusief bestuursaansprakelijkheid), financieel recht en intellectueel eigendom, maar ook in internationaal publiekrecht en grondrechten. Op al deze gebieden heeft de betrokkenheid van BarentsKrans geleid tot standaardarresten van de Hoge Raad.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste cassatie nieuws? Meld je hieronder aan voor de nieuwsbrief.

Ga naar het aanmeldformulier

 

De cliënt in cassatie

Onze cassatie advocaten worden meestal ingeschakeld door de advocaat die de zaak in hoger beroep heeft behandeld, al komt het ook voor dat procespartijen zich rechtstreeks tot ons wenden. Met het oog op de cassatietermijn (in bodemzaken doorgaans 3 maanden, in kort geding 8 weken en in faillissementszaken meestal 8 dagen) is het verstandig dat u uw zaak zo spoedig mogelijk onder de aandacht brengt van de cassatieadvocaat. In het inleidend processtuk dienen immers de gronden van cassatie te zijn vermeld.

Cassatieadvies

Voordat een cassatieberoep kan worden ingesteld, moet een cassatieadvies zijn verstrekt over de mogelijkheden en onmogelijkheden in cassatie. Niet iedere zaak leent zich immers voor een cassatieberoep. In een cassatieadvies zetten onze cassatie advocaten uiteen of er aanknopingspunten zijn om met kans op succes een procedure in cassatie te starten. Een cassatieadvies kan echter ook betrekking hebben op het voeren van verweer in cassatie, inclusief de mogelijkheden voor een (voorwaardelijk) incidenteel beroep.

De cassatieprocedure

Indien het cassatieadvies positief is, kan cassatieberoep worden ingesteld. De toetsing in cassatie door de Hoge Raad is beperkt tot de vraag of de lagere rechter het recht juist heeft toegepast en of zijn beslissing voldoende is gemotiveerd. Discussie over de feiten is zo goed als uitgesloten. Lees hier meer over de cassatieprocedure.

Dienstverlening van onze cassatiesectie

Onze dienstverlening is niet beperkt tot het geven van cassatieadviezen en het verlenen van bijstand in cassatieprocedures, maar strekt zich vaak ook uit tot advisering en mee-procederen in appèl en na cassatie en verwijzing. We kunnen u van dienst zijn in elke gewenste vorm – van quickscan tot uitgebreid advies en meeschrijven van processtukken.

Prejudiciële procedure

Onze cassatie advocaten kunnen u ook bijstaan in een prejudiciële procedure bij de Hoge Raad. Zij kijken dan mee met de advocaat in de civiele procedure en geven advies. Dit kan zowel vooraf: over de noodzaak en de formulering van eventuele prejudiciële vragen, als achteraf: over de reactie of het benutten van de beslissing van de Hoge Raad.

Meestal benadert de advocaat die de zaak in de civiele procedure behandelt een cassatie advocaat. Uiteraard kunt u als cliënt ook zelf contact met ons opnemen.

BarentsKrans cassaties

Bekijk hier voorbeeldzaken van onze cassatie advocaten.

Onze specialisten