Tom Hoyer

T: +31 70 376 06 75
E: tom.hoyer@barentskrans.nl
Bekijk Tom Hoyer op Linkedin

Tom Hoyer werkt sinds 2014 als advocaat bij BarentsKrans. Hij adviseert en procedeert over een breed scala aan commerciële en ondernemingsrechtelijke kwesties, zowel van nationale als van internationale aard. Naast contractuele kwesties en bestuurdersaansprakelijkheid, zowel binnen als buiten faillissement, houdt Tom zich bezig met financiële geschillen en maakt hij deel uit van het kartelschadeteam.

In 2019 rondde Tom de Grotius specialisatieopleiding Financiering en Zekerheden cum laude af. Tom publiceert regelmatig over verschillende civielrechtelijke onderwerpen.

Opleiding

Grotius Financiering en Zekerheden, cum laude (2019)
Radboud Universiteit Nijmegen, Biomedische Wetenschappen (2013)
Radboud Universiteit Nijmegen, Onderzoeksmaster Onderneming & Recht, cum laude (2012)

Nieuws en publicaties

Toepassing van het Skanska-arrest door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Op 26 november jl. heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden het Skanska-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie toegepast om de aansprakelijkheid vast te stellen van een dochtervennootschap voor de schade als gevolg van een inbreuk op Europees mededingingsrecht (link). Het arrest komt voort uit een follow-on procedure van TenneT in het gasgeïsoleerd schakelmateriaal-kartel.
Lees verder ›

Prejudiciële vragen over dwaling en rentederivaten

De advisering van banken over rentederivaten – waaronder renteswaps – staat nog steeds volop in de belangstelling. Uit twee recente vonnissen van de rechtbank Amsterdam blijkt dat er alleen al bij die rechtbank 26 zaken aanhangig zijn waarin de advisering over een rentederivaat onderwerp van geschil is (ECLI:NL:RBAMS:2018:6686 en ECLI:NL:RBAMS:2018:6687). Volgens de rechtbank Amsterdam bestaat
Lees verder ›

Limburgse achtbanenbouwer Vekoma overgenomen door het Japanse Sansei

De Nederlandse achtbanenbouwer Vekoma Rides Manufacturing BV, een van de grootste leveranciers aan pretparken wereldwijd, is geheel overgenomen door het Japanse Sansei Technologies. Met de overname van 100% van het aandelenkapitaal zal Sansei zijn wereldwijde marktaandeel op het gebied van het design en de installatie van achtbanen nog verder vergroten. De samenwerking met Sansei is het begin
Lees verder ›

Aansprakelijkheid na een juridische splitsing in de praktijk

Artikel 2:334t van het Burgerlijk Wetboek (BW) bepaalt dat de verkrijgende rechtspersonen en de voortbestaande gesplitste rechtspersoon aansprakelijk zijn tot nakoming van de verbintenissen van de gesplitste rechtspersoon ten tijde van de splitsing. De rechtsgevolgen van dit artikel zijn echter niet steeds duidelijk. In deze publicatie in Maandblad voor Ondernemingsrecht maakt advocaat Tom Hoyer aan de
Lees verder ›
Meer van deze specialist