Tom Hoyer

T: +31 70 376 06 75
E: tom.hoyer@barentskrans.nl
Bekijk Tom Hoyer op Linkedin

Tom Hoyer werkt sinds 2014 als advocaat bij BarentsKrans. Hij adviseert en procedeert over een breed scala aan commerciële en ondernemingsrechtelijke kwesties, zowel van nationale als van internationale aard. Naast contractuele kwesties en bestuurdersaansprakelijkheid, zowel binnen als buiten faillissement, houdt Tom zich bezig met financiële geschillen en maakt hij deel uit van het kartelschadeteam.

In 2019 rondde Tom de Grotius specialisatieopleiding Financiering en Zekerheden cum laude af. Tom publiceert regelmatig over verschillende civielrechtelijke onderwerpen.

Nevenactiviteiten

  • Co-auteur van Sdu commentaar Burgerlijk Procesrecht

Opleiding

  • Grotius Financiering en Zekerheden, cum laude (2019)
  • Radboud Universiteit Nijmegen, Biomedische Wetenschappen (2013)
  • Radboud Universiteit Nijmegen, Onderzoeksmaster Onderneming & Recht, cum laude (2012)

Recent van deze specialist

Arrest Booking.com: jurisdictie bij vordering wegens misbruik machtspositie

Op 24 november 2020 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) geoordeeld dat het Duitse hotel Wikingerhof, dat gebruikt maakt van het Booking.com-platform, haar vordering wegens misbruik van machtspositie aanhangig mag maken bij de Duitse rechter, hoewel de gedaagde Booking.com in Nederland zetelt. De beslissing komt voort uit de vraag van de
Lees verder ›

Toepassing van het Skanska-arrest door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Op 26 november jl. heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden het Skanska-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie toegepast om de aansprakelijkheid vast te stellen van een dochtervennootschap voor de schade als gevolg van een inbreuk op Europees mededingingsrecht (link). Het arrest komt voort uit een follow-on procedure van TenneT in het gasgeïsoleerd schakelmateriaal-kartel.
Lees verder ›
Meer van deze specialist