Ook bij een doorstart, geven wij extra gas

Herstructurering en insolventie

Herstructurering is een belangrijk instrument voor een onderneming met financiële problemen. Onder de noemer financiële problemen kan een winstgevende onderneming worden geschaard die gebukt gaat onder zware financieringslasten, maar ook een onderneming die voorziet dat zij over een half jaar een belangrijke aflossingsverplichting niet kan nakomen of zelfs een onderneming die zo krap in haar liquide middelen zit dat de lonen aan het einde van de maand niet kunnen worden betaald.

De advocaten en notarissen van onze sectie Corporate/ M&A hebben veel ervaring met (grensoverschrijdende) herstructureringen van ondernemingen, weten dat dit complexe trajecten zijn en leveren altijd maatwerk. Wij helpen u graag gedurende het hele traject.

Zaken waar rekening mee gehouden moet worden zijn de volgende:

  • welke schuldeisers mogen worden betaald en welke niet?
  • welk risico loop ik als bestuurder of als commissaris?
  • wat kan ik doen als aandeelhouder om mijn eigen positie te beschermen?
  • kan de financier het krediet opzeggen, en wat te doen als het krediet is opgezegd?
  • kan buiten faillissement mijn onderneming (deels) worden doorgestart?
  • welke voorbereidingen zijn nodig voor een goede doorstart?
  • wat zijn de rechten van werknemers?

De specialisten van onze afdelingen Arbeidsrecht, Banking & Finance, Vastgoed, Procesrecht en M&A staan voor u klaar en werken als team nauw samen om dergelijke vragen te beantwoorden en met u om tot het best haalbare resultaat te komen. Wij hebben ruime ervaring met het adviseren van ondernemingen, bestuurders, commissarissen, aandeelhouders, ondernemingsraden, werknemers en crediteuren over hun positie. In geval van faillissement is ook de positie tegenover de curator een belangrijk onderwerp van onze advisering. Wij hebben ervaring met onderhandelingen met, en voeren juridische procedures tegen, curatoren, financiers en andere stakeholders. Ook adviseren wij geregeld over doorstart en activa transacties.

Voorbeeld: realiseren onderhands akkoord buiten faillissement

Wij hielpen een cliënt bij het realiseren van een onderhands akkoord buiten faillissement met het merendeel van haar crediteuren, waaronder de bank, de grootste crediteuren en de verhuurder. Hiervoor werd de onderneming in twee delen gesplitst. In het nieuwe deel werden de toekomstige activiteiten van de onderneming met al het personeel ondergebracht. In het oude deel bleef een aantal contracten met omzet achter. De financiering van de bank werd ook gesplitst en een constructie met nieuwe zekerheden werd uitgewerkt en geïmplementeerd.

Andere voorbeelden

  • Wij adviseerden een onderneming over de doorstart door middel van een overname van de bankfinanciering (met een korting).
  • Bij een andere pan-Europese onderneming gaven wij advies over een voorgenomen overname voor faillissement van een Nederlandse onderneming.

Onze specialisten