Kartelschade

In 2001 heeft het Europese Hof van Justitie in de zaak Courage/Crehan bevestigd dat eenieder die schade lijdt als gevolg van een schending van Europees mededingingsrecht het recht heeft om daarvan vergoeding te vorderen. Die vorderingen moeten bij de nationale rechter worden ingesteld. Langere tijd kwamen dergelijke kartelschadeprocedures nauwelijks voor in de lidstaten van de Europese Unie. In 2010 begon BarentsKrans met een zaak tegen het luchtvrachtkartel, de grootste kartelschadezaak in Europa tot dusver. Inmiddels is het kartelschadeteam van BarentsKrans ook actief in grote procedures tegen kartels op het gebied van o.a. paraffinewas, sodiumchloraat en liften. Met de in deze zaken ontwikkelde jurisprudentie hebben Nederlandse rechters een stevige basis gelegd voor kartelschadeacties. Nederland wordt dan ook momenteel beschouwd als de aantrekkelijkste Europese jurisdictie om dergelijke procedures te voeren.

Partijen die schade hebben geleden als gevolg van een kartel zijn doorgaans terughoudend in het vorderen van compensatie. Men heeft onvoldoende informatie over de wijze waarop het kartel heeft geopereerd, men ziet op tegen de hoge kosten van procederen en heeft geen goed beeld van de omvang van de schade. Karteldeelnemers hebben dan ook lang gedacht dat het risico van schadevergoedingsacties gering was. Dat lijkt inmiddels achterhaald.

Dit is vooral gelegen in de wijze waarop de zaken worden georganiseerd. Claims funders met veel ervaring en kennis op het gebied van de private handhaving van het mededingingsrecht bieden schadelijdende partijen de mogelijkheid om hun vorderingen over te dragen aan een special purpose vehicle die als eiseres zal optreden in de procedure tegen karteldeelnemers. De procedure wordt geheel gefinancierd en beheerd door de claims funder, die tevens de advocaten en economische experts inschakelt. Wanneer de zaak eindigt met een gunstige uitspraak of een schikking ontvangen de schadelijdende partijen compensatie onder aftrek van een percentage voor de claims funder. Deze bundeling van vorderingen brengt mee dat de procedures efficiënter kunnen worden gevoerd en dat ook de kans op een gunstige schikking wordt vergroot. Dit zogeheten cessiemodel heeft de toets der kritiek in de Nederlandse rechtspraak doorstaan en heeft inmiddels erkenning gekregen in de kartelschaderichtlijn.

De leden van het kartelschadeteam van BarentsKrans worden erkend als toonaangevend op dit gebied, o.a. door Chambers & Partners, Legal500 en Global Competition Review. Wij publiceren met regelmaat over deze materie en spreken op seminars in Europa en de Verenigde Staten. Ook staan wij partijen bij die zelfstandig schadevergoeding wensen van karteldeelnemers, binnen en buiten de rechtbank. Belangrijk is dat wij niet slechts ervaring hebben met het procederen op dit gebied, maar ook met het bereiken en vormgeven van schikkingen.

Onze specialisten