Lisanne Vissers

T: +31 70 376 07 41
E: lisanne.vissers@barentskrans.nl
Bekijk Lisanne Vissers op Linkedin

Lisanne is werkzaam binnen de sectie Corporate/M&A en richt zich naast de transactiegerichte notariële ondernemingsrechtpraktijk en corporate governance op de juridische structurering van familiebedrijven, bedrijfsopvolging en Estate planning. Door ondernemingsrecht te combineren met huwelijksvermogensrecht en erfrecht adviseert Lisanne ondernemers en ondernemingen allround.

Samen met Danka Saija schreef Lisanne de blogreeks ‘Estate planning en verouderde notariële akten: signaleringen en aandachts­punten’. Hierin bespreken zij belangrijke kwesties bij notariële akten als huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontracten en testamenten.

Aanbevelingen

“Rhamsey Croes and Lisanne Vissers are really brilliant, we praise in particular their out-of-box thinking.”Legal 500, 2021

Werkervaring

  • Dirkzwager Advocaten & Notarissen (2012-2013)

Nevenactiviteiten

  • Lid van de Verenging van Notarieel Ondernemingsrecht Specialisten (VOC)
  • Lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
  • Lid Netwerk Adviseur Familiebedrijven (NAF)

Opleiding

  • Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht (cum laude) (2016)
  • Radboud Universiteit Nijmegen, Notarieel recht (2011) (cum laude)

Recent van deze specialist

Estate planning en verouderde notariële akten: signaleringen en aandachtspunten

In de blogreeks ‘Estate planning en verouderde notariële akten: signaleringen en aandachtspunten’ bespreken Lisanne Vissers en Danka Saija belangrijke kwesties bij notariële akten als huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontracten en testamenten. Wanneer zij ondernemers en vermogende particulieren vragen naar hun persoonlijke zaken, komt het regelmatig voor dat de betreffende notariële akten sterk verouderd zijn. Wat signaleren zij dan en waar kunt
Lees verder ›

Estate planning | Levenstestamenten

Estate planning en verouderde notariële akten: signaleringen en belangrijke aandachtspunten | Deel 5: Levenstestamenten In het laatste deel van deze blogreeks gaan wij in op de situatie dat u als directeur-grootaandeelhouder (DGA) (al dan niet tijdelijk) uw taken als directeur van uw besloten vennootschap (BV) niet kunt uitoefenen. Voor deze situatie kunnen regelingen worden opgenomen
Lees verder ›

Estate planning | Testamenten na 2003 maar vóór 2010

Estate planning en verouderde notariële akten: signaleringen en belangrijke aandachtspunten | Deel 4: Testamenten na 2003 maar vóór 2010  Per 1 januari 2010 is de Successiewet 1956 gewijzigd. Op grond van de Successiewet 1956 (hierna verder genoemd: SW) worden twee belastingen geheven: schenk- en erfbelasting. Wij gaan voor nu uitsluitend in op de heffing van
Lees verder ›

Estate planning | Testamenten vóór 2003

Estate planning en verouderde notariële akten: signaleringen en belangrijke aandachtspunten | Deel 3: Testamenten vóór 2003 Vóór 1 januari 2003 gold nog het oude wettelijke erfrecht. Wanneer testamenten zijn opgesteld vóór 2003 kan het daarom zijn dat daarin bepalingen zijn opgenomen die inmiddels anders uitwerken dan gedacht vanwege het huidige wettelijke erfrecht. Dat hoeft niet
Lees verder ›
Meer van deze specialist