Wij snappen dat na de volgende generatie er nog een komt

Estate planning

In onze praktijk merken wij dat vermogende particulieren en familiebedrijven vaak streven naar continuïteit om zo het opgebouwde (familie)vermogen in stand te houden en over te dragen aan volgende generaties. Het waarborgen van continuïteit vereist een duidelijke strategie en een strakke regie aangezien – naast de juridische en fiscale wetgeving – familieverhoudingen en emoties een grote rol kunnen spelen bij de structurering en bescherming van vermogen en familiebedrijven.

Wat is estate planning?

Estate planning is het voor ondernemers en vermogende particulieren civiel en fiscaal optimaal vormgeven van vermogensoverheveling naar de volgende generatie (zowel tijdens leven als bij overlijden). Hierbij kan gedacht worden aan (her)structurering van familiebedrijven, structurering van bedrijfsopvolging, vermogensbescherming en privacy, schenken van vermogen, nalatenschapsplanning (advisering rondom het relatievermogensrecht en erfrecht) en het oprichten en beheren van een stichting en/of goed doel.

Onze gespecialiseerde en ervaren (kandidaat-)notarissen voorzien u graag van persoonlijk advies op het snijvlak van het ondernemingsrecht en het personen- en familierecht, zowel nationaal als internationaal en in nauwe samenwerking met gespecialiseerde fiscalisten.

Meer over estate planning

Wilt u meer lezen over estate planning? In onze blogreeks over Estate planning en verouderde notariële akten: signaleringen en aandachtspunten bespreken wij enkele belangrijke aandachtspunten van (of bij) notariële akten als huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontracten en (levens)testamenten.

Onze specialisten