Onze vastberadenheid opent deuren die voorheen gesloten bleven

Financial Litigation

Sinds het midden van de jaren ’90 van de vorige eeuw is BarentsKrans een pionier op het gebied van de aansprakelijkheid van banken, verzekeraars en andere financiële dienstverleners. Bestond die praktijk destijds vooral uit zaken waarin de zorgplicht in verband met marginverplichtingen centraal stond, inmiddels is de zorgplicht van banken één van de centrale thema’s in bijna iedere aansprakelijkheidskwestie waarin de financiële sector een rol speelt. Onze financial litigators hebben bijvoorbeeld een schat aan kennis en ervaring op het gebied van beleggingsschades in adviesrelaties en bij vermogensbeheer, mis-selling van financiële producten en tussentijdse wijzigingen en/of beëindiging van financieringen, zoals rentederivaten. Maar ook het terrein van aansprakelijkheid van toezichthouders (zie bijv. rol van BarentsKrans in de procedures over de aansprakelijkheid van DNB in het faillissement van DSB) en prospectusaansprakelijkheid kent voor hen geen geheimen.

Onze advocaten onderscheiden zich daarbij door hun scherpe juridische kennis te combineren met een grondige financiële en economische kennis. Daarin worden ze nationaal en internationaal erkend. Geregeld worden complexe financiële zaken door andere advocaten en financiële professionals naar onze specialisten doorverwezen. Ook worden zij met regelmaat gevraagd op te treden als spreker, docent en zelfs als (gerechtelijk) deskundige.

Investeerders, particuliere beleggers, beleggingsondernemingen, financiële dienstverleners, beleggingsinstellingen, fondsbeheerders en uitgevende instellingen vinden in BarentsKrans een dedicated en trusted advisor. Aan de hand van een juridische analyse van de positie wordt een economische afweging gemaakt. Daarbij worden kansen, risico’s en kosten gewogen en vertaald in een strategie. Die ligt ten grondslag aan de manier waarop de kwestie wordt behandeld: in onderhandelingen en/of in procedures bij gerechtelijke instanties en klachteninstituten zoals het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Een bijzondere expertise heeft Financial litigation ook op het gebied van class actions of mass litigation.

Onze specialisten