Mass Litigation

De één heeft het over groepsacties, een ander over collectieve acties of (naar Amerikaans voorbeeld) over class actions. Weer anderen spreken over mass litigation. Bedoeld wordt steeds hetzelfde: de mogelijkheid om in Nederland voor grote groepen gedupeerden op te treden in soortgelijke zaken. Zaken die zonder uitzondering veel publiciteit en zowel nationaal als internationaal aandacht  trekken.

Pionieren

BarentsKrans heeft vanaf het moment dat groepsacties in Nederland mogelijk werden een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van dit instrument. Al in de jaren tachtig voerden advocaten van BarentsKrans één van de eerste collectieve acties ooit (Coop AG / ABN AMRO). Op allerlei terreinen is daarna door ons gepionierd, waardoor het collectieve actiewapen inmiddels één van de meest gevreesde procestechnieken vormt. Via de eerste internet-gecoördineerde collectieve actie (Stichting Leaseverlies / Dexia Bank, beter bekend als de Legio Lease-affaire) werden al in 2001 meer dan 100.000 effectenleasecliënten door ons vertegenwoordigd. En met succes: in 2005 werd een miljardenschikking met Dexia getroffen. Later volgden (onder meer) nog de Stichting Verliespolis (beter bekend als de woekerpolisaffaire), waarin nog meer woekerpoliscliënten werden vertegenwoordigd. Dit resulteerde uiteindelijk in compensatieregelingen met de zes grootste verzekeraars van Nederland.

Schikken

Naast de mogelijkheid om te procederen namens grote groepen gedupeerden, kent Nederland sinds 2005 ook een mogelijkheid om getroffen schikkingen verbindend te verklaren aan grote groepen gedupeerden. Als het Gerechtshof Amsterdam na een toets de regeling verbindend verklaart, zijn alle gedupeerden gebonden aan die regeling, tenzij zij tijdig gebruik maken de mogelijkheid een opt-out uit te brengen. Doen ze dat, dan kan alsnog een individuele procedure gevoerd worden. Laten ze dat na, dan is die mogelijkheid uitgesloten. Ook op dit terrein is BarentsKrans voorloper: vrijwel onmiddellijk na de inwerkingtreding van de zogenaamde Wet collectieve afwikkeling massaschade (WCAM) zijn er twee verzoeken tot verbindendverklaring gedaan: in de DES-zaak en in de Dexia-kwestie (aandelenlease). In die laatste kwestie stonden advocaten van BarentsKrans de Stichting Leaseverlies, de Consumentenbond en de Vereniging van Effectenbezitters bij, die met Dexia een miljardenschikking hadden getroffen. Het Gerechtshof Amsterdam heeft deze regeling ook verbindend verklaard.

Funding en no cure / no pay

BarentsKrans is het meest gespecialiseerde kantoor op het gebied van collectieve acties in Nederland, met decennia ervaring en een track record waarop, naast de al genoemde zaken, ook Beleggingsclub D’n Anwas, Stichting Via.Claim, de stichtingen ObliDAF en DupDAF, Stichting Volendam en de Vereniging DSBSpaarder.nl voorkomen, alsmede diverse stichtingen die optreden voor gedupeerden van kartels (onder meer het luchtvrachtkartel en het liftenkartel). Hierdoor beschikken wij over een uitgebreid netwerk van leidende nationale en internationale claim funders. Onder omstandigheden zijn zij bereid mass litigation zaken geheel op basis van no cure / no pay te financieren. Alle kosten, dus ook advocaatkosten, komen dan voor rekening van de litigation funder. Bij succes ontvangt deze laatste een percentage van de schadevergoeding en bij verlies niets. Gedupeerden lopen dan zelf geen procesrisico’s.

Onze specialisten