Data & Privacy - BarentsKrans

Data & Privacy

Navigeren door NIS2

De richtlijn inzake netwerk- en informatiebeveiliging (NIS2) heeft tot doel de cyberbeveiliging en veerkracht van essentiële diensten in de EU-lidstaten te verbeteren. NIS2 breidt het toepassingsgebied van de huidige NIS-richtlijn aanzienlijk uit door meer sectoren te bestrijken. De richtlijn bevat ook strengere en uitgebreidere beveiligingsnormen en eisen voor het melden van incidenten.

Het Data & Privacy team zet de belangrijkste punten omtrent de NIS2-richtlijn op een rij in een one-pager.

One-pager
Data & Privacy | NIS2
“Extremely knowledgeable but at the same time very practical in their approach. Very responsible, a true partner for a company.”

Legal 500, 2023