11 mei 2015
Leestijd: 2 minuten

Parlementaire Geschiedenis Wet werk en zekerheid

Begin mei is de uitgave “Parlementaire Geschiedenis Wet werk en zekerheid” verschenen. Advocaat arbeidsrecht Max Keulaerds is mede-auteur, de andere twee auteurs zijn prof. mr. G.C. Boot (rechter te Amsterdam en hoogleraar Arbeidsrecht bij de Universiteit Leiden) en prof. mr. A.R. Houweling (hoogleraar Arbeidsrecht bij de Erasmus School of Law te Rotterdam).

De Wet werk en zekerheid (WWZ) wijzigt het Nederlandse ontslagrecht ingrijpend. Op 29 november 2013 werd het – toen nog – Wetsvoorstel werk en zekerheid aan de Tweede Kamer aangeboden. In minder dan zeven maanden tijd is het wetsvoorstel zowel in de Tweede Kamer alsook in de Eerste Kamer behandeld en uiteindelijk op 10 juni 2014 aangenomen. Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer kondigde de minister reparatiewetgeving aan. Deze is opgenomen in de Verzamelwet SZW 2015 (Verzamelwet), die op 16 juli 2014 bij de Tweede Kamer is ingediend en op 25 november 2014 door de Eerste Kamer als hamerstuk is afgedaan. Vanaf 1 januari 2015 geldt de WWZ al gedeeltelijk. Per 1 juli 2015 volgt de voornaamste wijziging, namelijk de herziening van het ontslagrecht.

De uitgave bestaat uit drie delen. De eerste twee delen beslaan de chronologische parlementaire geschiedenis van de WWZ, inclusief de Verzamelwet. Het derde deel, dat later dit jaar uitkomt, bevat Algemene Maatregelen van Bestuur en ministeriële regelingen en andere voor de WWZ relevante publicaties. Van de uitgave verschijnt tevens een digitale versie, die de mogelijkheid biedt teksten snel te doorzoeken.

De uitgever is Boom Juridische Uitgevers. De royalty’s komen ten goede aan de Stichting Advocaten voor Advocaten en de Stichting Rechters voor Rechters.