14 december 2015
Leestijd: 1 minuten

Hoge Raad: boete voor illegale tewerkstelling verhaalbaar

De Hoge Raad heeft op 11 december prejudiciële vragen beantwoord over de mogelijkheid tot verhaal van boetes wegens illegale tewerkstelling (Wav-boetes). De vragen betroffen de geldigheid van een beding tussen een aannemer en een onderaannemer, op grond waarvan de aannemer zijn Wav-boetes kan verhalen op de onderaannemer, als de onderaannemer de betreffende werknemer de arbeid feitelijk heeft laten verrichten. Het hof meende dat een dergelijk beding in strijd zou kunnen zijn met de strekking van de Wet arbeid vreemdelingen, omdat die wet een zelfstandige controleverplichting op iedere werkgever in de ‘keten’ legt. Volgens de Hoge Raad doet het verhaalsbeding echter niet onaanvaardbaar afbreuk aan de strekking van de Wav en is het (behoudens bijzondere omstandigheden) geldig. BarentsKrans stond de aannemer bij.Klik hier voor de uitspraak van de Hoge Raad.

Betrokken cassatie advocaten: