Nieuws

Staat/Bolsius en Staat/Van Benten | Ken uw klassiekers

In deze rubriek bespreken de (cassatie)advocaten van Barentskrans oude arresten die nog steeds relevant zijn. In de arresten Staat/Bolsius (ECLI:NL:HR:1990:AB7898) en Staat/Van Benten (ECLI:NL:HR:1994:ZC1474, AB 1996/125) overweegt de Hoge Raad dat indien onjuiste inlichtingen van de overheid worden gevolgd door een rechtmatig besluit, dit de civiele rechter niet zonder meer belet om te beoordelen of
Lees verder ›

Het Albada Jelgersma-arrest | Ken uw klassiekers

In deze rubriek bespreken de (cassatie)advocaten van BarentsKrans oude arresten die nog steeds relevant zijn. Deze keer: het arrest Albada Jelgersma.[1] Dit arrest gaat over de indirecte doorbraak van aansprakelijkheid op grond van artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad) van een aandeelhouder voor schulden van een (naamloze of besloten) vennootschap. Doorbraak van aansprakelijkheid Een aandeelhouder is
Lees verder ›

DSM/Fox-arrest | Ken uw klassiekers

In deze rubriek bespreken de (cassatie)advocaten van BarentsKrans oude arresten die nog steeds relevant zijn. Deze keer: het DSM/Fox-arrest (ECLI:NL:HR:2004:AO1427). In deze zaak, tussen een pensioenfonds en een werknemer die deelneemt aan het pensioenfonds, staat een uitlegvraag centraal over een anti-cumulatiebepaling in het pensioenreglement. De achtergrond van het DSM/Fox-arrest De werknemer heeft een maximaal pensioen
Lees verder ›

Formele Rechtskracht: Heesch/Van de Akker | Ken uw klassiekers

In deze rubriek bespreken de (cassatie)advocaten van BarentsKrans oude arresten die nog steeds relevant zijn. In het arrest “Heesch/Van de Akker” (ECLI:NL:HR:1986:AC9347) heeft de Hoge Raad de regel van de formele rechtskracht aanvaard. De Hoge Raad voltooide daarmee een ‘drieluik’ ten aanzien van de rechtsmachtsverdeling tussen de bestuursrechter en de civiele rechter. Het drieluik van
Lees verder ›

Kleuterschool Babbel: aansprakelijkheid van de rechtspersoon | Ken uw klassiekers

In deze rubriek bespreken de (cassatie)advocaten van BarentsKrans oude arresten die nog steeds relevant zijn. In het arrest “Kleuterschool Babbel” (ECLI:NL:HR:1979:AH8595) bepaalde de Hoge Raad dat een rechtspersoon voor een onrechtmatige gedraging aansprakelijk kan zijn, indien de gedraging van de handelende persoon in het maatschappelijk verkeer als een gedraging van de rechtspersoon kan worden aangemerkt.
Lees verder ›