JUVE Patent | Top10 2022
13 januari 2023
Leestijd: 1 minuten

BarentsKrans in JUVE top 10 van patentzaken in 2022

JUVE Patent, een online platform met dagelijkse berichtgeving over de Europese octrooimarkt, publiceert elk jaar een overzicht met zaken die een grote impact hebben of gaan hebben op de Europese octrooimarkt. Deze zaken reflecteren de Europese ontwikkelingen in octrooizaken bij de verschillende gerechtelijke instanties en het Europees Octrooibureau.

Een van de zaken in de top 10 van 2022 is de octrooizaak over fingolimod. Deze procedure, waarin Jaap Bremer en zijn team in Nederland optraden voor Mylan (Viatris), liep voorop in de pan-Europese strijd tussen Novartis en verscheidene fabrikanten van generieke geneesmiddelen, waaronder Mylan, over de lancering van een generiek fingolimod-product. Bijgestaan door BarentsKrans, heeft Mylan zich met succes verweerd tegen het door Novartis in kort geding gevorderde verbod op verhandeling van Mylans generieke product, tweemaal bij de Rechtbank en tweemaal bij het Gerechtshof.

De volledige top 10 is beschikbaar op JUVE Patent en bevat een analyse van de gekozen zaken. Ook licht JUVE toe waarom juist deze zaken gekozen zijn als hoogtepunt van het afgelopen jaar en wat ze betekenen voor de toekomst van octrooigeschillen in Europa.