Intellectuele eigendom & technologie

Intellectuele eigendom (IE) is voor veel ondernemingen een key asset. Octrooien, merken, auteursrechten en andere IE-rechten verschaffen een essentiële voorsprong op concurrenten en bepalen in belangrijke mate de waarde van de onderneming. Het is voor ondernemingen van wezenlijk belang dat hun IE-rechten effectief geëxploiteerd en, waar nodig, gehandhaafd worden. Adequate bescherming van IE-rechten vormt bovendien een belangrijke drijfveer voor technische en maatschappelijke vooruitgang.

De advocaten van de praktijkgroep IE & Technologie zijn gepokt en gemazeld in IE-geschillen en hebben tal van bekende en baanbrekende zaken op hun naam staan, variërend van complexe octrooizaken tot kortgedingprocedures ter beëindiging van merk- of auteursrechtinbreuken. Zij hebben verder ruime ervaring met IE-handhaving op internet, reclame en oneerlijke handelspraktijken. Tevens adviseren zij hun cliënten bij de exploitatie van hun IE-rechten, bijvoorbeeld door ondersteuning bij onderhandelingen over licenties, het opstellen van overeenkomsten over distributie en over onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten. Op dagelijkse basis werken de advocaten samen met buitenlandse advocatenkantoren in grensoverschrijdende IE-geschillen en -transacties.

Een bijzondere vermelding verdient de track record van de  praktijkgroep IE & Technologie op het gebied van farma en life sciences. Al jaren is BarentsKrans als één van de weinige kantoren in Nederland betrokken bij de grootste octrooi- en regulatory-zaken over geneesmiddelen en biotechnologie. Cliënten zijn zeer te spreken over de bij BarentsKrans aanwezige kennis van de sector.

Speciale expertises

Aanbevelingen

BarentsKrans is appreciated for ‘being involved and determined’ and for the ‘excellent performance’ of its lawyers. The team’s lawyers are ‘respected; have a broad network; and go into depth to understand technology and provide a strategy’. – Legal 500, 2019

One client says: “The BarentsKrans team offers an outstanding performance in terms of knowledge and approach.” Another client adds: “The team is strong, enthusiastic and the quality of work is very high. They really dive into the case and strive to understand every detail.” – Chambers Global & Europe 2019

Clients praise the ”very motivated team” for being ”well involved’‘ and having ”an in-depth knowledge of the case” – Chambers 2018

“Praised for its outstanding knowledge of trade mark law and EU case law” – Legal 500, 2018

Onze specialisten