Intellectuele eigendom & technologie

Intellectuele eigendom (IE) is voor veel ondernemingen een key asset. Octrooien, merken, auteursrechten en andere IE-rechten verschaffen een essentiële voorsprong op concurrenten en bepalen in belangrijke mate de waarde van de onderneming. Het is voor ondernemingen van wezenlijk belang dat hun IE-rechten effectief geëxploiteerd en, waar nodig, gehandhaafd worden. Adequate bescherming van IE-rechten vormt bovendien een belangrijke drijfveer voor technische en maatschappelijke vooruitgang.

De advocaten van de praktijkgroep IE & Technologie zijn gepokt en gemazeld in IE-geschillen en hebben tal van bekende en baanbrekende zaken op hun naam staan, variërend van complexe octrooizaken tot kortgedingprocedures ter beëindiging van merk- of auteursrechtinbreuken. Zij hebben verder ruime ervaring met IE-handhaving op internet, reclame en oneerlijke handelspraktijken. Tevens adviseren zij hun cliënten bij de exploitatie van hun IE-rechten, bijvoorbeeld door ondersteuning bij onderhandelingen over licenties, het opstellen van overeenkomsten over distributie en over onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten. Op dagelijkse basis werken de advocaten samen met buitenlandse advocatenkantoren in grensoverschrijdende IE-geschillen en -transacties.

Een bijzondere vermelding verdient de track record van de  praktijkgroep IE & Technologie op het gebied van farma en life sciences. Al jaren is BarentsKrans als één van de weinige kantoren in Nederland betrokken bij de grootste octrooi- en regulatory-zaken over geneesmiddelen en biotechnologie. Cliënten zijn zeer te spreken over de bij BarentsKrans aanwezige kennis van de sector.

Speciale expertises

Aanbevelingen

“Praised for its outstanding knowledge of trade mark law and EU case law” – Legal 500, 2018

Een client zegt dat “the firm has a profound knowledge of patent litigation” en meent daarnaast dat het groeiende team “enables them to handle more cases at the same time and pick up ad hoc cases with high urgency.” – Chambers 2017

Venturis Consulting Group zocht uit welke advocatenkantoren sterk zijn in de sectoren healthcare, life sciences en patenten, en concludeerde dat BarentsKrans een bovengemiddelde Pharma/Life Sciences-praktijk heeft. – Venturis Consulting Group 2017

The firm is responsive, highly personable and technically very able. It understands what clients are concerned with; very intuitive and accommodating. – Chambers 2016

It’s dedicated, very keen on proper proceedings, and discusses all documents from other parties in depth to have a complete reaction to what’s been said by other side. Chambers 2016

Onze specialisten