NGO’s en semi-publieke organisaties

Veel semi-publieke instellingen en non-gouvernementele organisaties (NGO’s) hebben Den Haag als thuisbasis. Vaak hebben deze organisaties een stichting of vereniging als rechtsvorm.

BarentsKrans mag diverse semipublieke instellingen en (internationale) NGO’s tot haar cliënten rekenen en heeft ruime ervaring met het opzetten en begeleiden van dit type organisaties. De notarissen van de sectie Corporate/M&A weten als geen ander hoe de beginselen van good governance kunnen worden toegepast, ook ingeval een stichting of vereniging deel uitmaakt van een structuur.

Bij het opstellen van statuten en reglementen wordt uiteraard rekening gehouden met de toepasselijke governance codes. Maatwerk in advisering is ons uitgangspunt. Gevoel voor onderlinge verhoudingen tussen de diverse stakeholders en aandacht voor het vaak vertrouwelijke karakter van de werkzaamheden is daarbij onontbeerlijk.

Onze specialisten