Herziening VRO-reglement voor octrooizaken

Kennissessie Intellectueel Eigendom | Octrooirecht

09 november 2023 aanvang 16.00 - 18.30 uur BarentsKrans | Lange Voorhout 3, Den Haag

Op donderdag 9 november 2023 organiseren wij de kennissessie Octrooirecht. Onze specialisten praten u bij over recente ontwikkelingen op gebied van octrooirecht. Ook is er gelegenheid om over thema’s die in uw bedrijf spelen van gedachten te wisselen met de sprekers en andere deelnemers.

Aanmelden

Heeft u interesse om deel te nemen aan dit seminar? Neem contact op via seminar@barentskrans.nl.

Seminar Actualiteiten Octrooirecht | 9 november 2023

Programma
16.00 uur   ontvangst bij BarentsKrans
16.30 uur   aanvang van het seminar
18.00 uur   afsluitende borrel

Onderwerpen
De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:

  • Recente rechtspraak over plausibiliteit en impact op geldigheid van octrooien
  • Modernisering Rijksoctrooiwet 1995
  • Unified Patent Court: eerste ervaringen; pro- en cons procedure en mogelijke defensieve maatregelen

Sprekers
Jaap Bremer, Jarieke Timmerman en Jens Brugman

Opleidingspunten

Een certificaat ten behoeve van de permanente opleiding kunt u na afloop van het seminar aanvragen.

Details evenement
09 november 2023 aanvang 16.00 - 18.30 uur BarentsKrans | Lange Voorhout 3, Den Haag