23 februari 2017
Leestijd: 2 minuten

ACM legt boetes op aan webwinkels i.v.m. informatieplicht

Eind januari hebben Annelies van der Ploeg en Ingrid Reimert een seminar gegeven voor webwinkels over de regels waaraan zij moeten voldoen indien zij producten en/of diensten verkopen aan consumenten. Deze regels vloeien (voor het grootste deel) voort uit de Richtlijn consumentenrechten die in juni 2014 in het Nederlandse recht is geïmplementeerd. ACM is belast met handhaving van deze regels en is eind vorig jaar gestart met het opleggen van aanzienlijke boetes aan webwinkels die de deze regels overtraden.

De periode van informeren en waarschuwen is over en uit de boetebesluiten blijkt dat ACM zich streng opstelt. De Richtlijn legt op webwinkeliers een groot aantal informatieplichten. Vóórdat zij een overeenkomst met een consument sluiten moeten zij de consument -op juiste wijze- informeren over tal van zaken. Hierbij kan gedacht worden aan kenmerken van het product of dienst, de prijs, de betalings- en leveringswijze.

Informatieplicht

De Richtlijn legt niet alleen informatieplichten op webwinkeliers maar geeft consumenten ook het recht om overeenkomsten die zij via internet sluiten, te ontbinden (ook wel herroepen of annuleren genoemd). Consumenten hebben in het algemeen recht op ontbinding binnen veertien dagen na ontvangst van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst. De consument heeft niet alleen dit recht, maar moet hierover ook heel specifiek, en vóórdat de overeenkomst met een webwinkel wordt gesloten, geïnformeerd worden.

Het gaat op dit punt vaak niet goed. Zo moet een webwinkel bijvoorbeeld de consument informeren dat hij/zij na ontbinding niet alleen het aankoopbedrag terugkrijgt, maar óók de verzendkosten die hij/zij heeft moeten betalen. Het is natuurlijk zaak dat de webwinkel ook daadwerkelijk de ontbinding netjes afhandelt en de verzendkosten terugbetaalt, maar uit de boetebesluiten blijkt dat het net zo belangrijk is om de consument vóór het sluiten van de overeenkomst over het terugbetalen van de verzendkosten na ontbinding te informeren. Webwinkels die niet aan deze informatieplicht voldeden, kregen hiervoor hoge boetes opgelegd.

De regels die gesteld worden aan webwinkels zijn complex en omvangrijk. ACM stelt zich zeer streng op en legt hoge eisen aan webwinkels over de wijze waarop zij aan de regels moeten voldoen. Dit heeft een grote invloed op het bestelproces en de inrichting van de website. Heeft u vragen over deze regelgeving schroom niet om onze specialisten Annelies van der Ploeg en Ingrid Reimert te benaderen.