Taxiondernemers zijn terecht beboet door de ACM
15 mei 2019
Leestijd: 2 minuten

Taxiondernemers zijn terecht beboet door de ACM

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 23 april 2019 geoordeeld dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op juiste gronden een aantal Rotterdamse taxiondernemers heeft beboet voor een inbreuk op het kartelverbod. De rechtbank had eerder een streep door dit besluit gehaald.

Overeenkomst tussen taxibedrijven

De ACM beboette op 6 oktober 2014 de betrokken ondernemingen voor het overeenkomen van een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst. De overeenkomst voorzag in een samenwerking met als doel het behouden van bestaande contracten en het wegnemen van onzekerheden bij aanbestedingen. Volgens de ACM beoogde de overeenkomst de mededinging te beperken. Ook vond de ACM dat de overeenkomst het contractuele taxivervoer in de regio Rotterdam kon vervalsen.

Rechtbank: niet voldoende onderzoek

De rechtbank oordeelde dat de overeenkomst inderdaad de mededinging beperkt, maar ook dat de ACM onvoldoende onderzoek had gedaan naar de relevante geografische markt. Hierdoor konden de marktaandelen van partijen niet juist worden bepaald. Dit leidde de rechtbank ertoe het primaire besluit van de ACM te herroepen.

Marktaandeel en geografische markt

Het CBb is, anders dan de rechtbank, van oordeel dat de ACM wel voldoende onderzoek heeft gedaan. Volgens het CBb is het van belang dat de ondernemingen bij aanbestedingen in de regio Rotterdam gerede kandidaten waren. Hieruit volgt volgens het CBb dat de aanwezigheid van deze ondernemingen in ieder geval op een deel van de markt voor contractueel taxivervoer niet van onbetekenende omvang was en dat de overeenkomst (alleen al) daarom in staat was de mededinging op (dat deel van) die markt in meer dan zeer geringe mate te beperken.

Voorts is het CBb van oordeel dat het onderzoek van de ACM ook voldoende was om vast te kunnen stellen dat de geografische markt de regio Rotterdam betreft. Hierbij wordt van belang geacht dat de afspraken tot doel hadden de mededinging op het gebied van het contractuele taxivervoer in de regio Rotterdam te beperken.