cryptovaluta
27 juni 2018
Leestijd: 1 minuten

Cryptovaluta, wel of niet onder toezicht?

Cryptovaluta, het blijft een hype! En ondanks de negatieve publiciteit nemen de investeringen daarin toe. Uit recent onderzoek blijkt ongeveer een half miljoen Nederlandse huishoudens cryptovaluta te bezitten. Het beleggen in cryptovaluta is niet zonder risico. Daarom waarschuwen zowel de nationale als de Europese toezichthouders steeds voor de risico’s die zijn verbonden aan investeren in cryptovaluta. Daarnaast trekken de cryptovaluta ook veel gelukszoekers aan, omdat cryptovaluta niet onder toezicht zouden vallen. Of, en in hoeverre dat zo is, wordt door advocaten Gidget Brugman en Mariana Boulos Jaraisy behandeld in een artikel in Vakblad Financiële Planning.

Gidget en Mariana beschrijven eerst kort wat cryptovaluta zijn en de risico’s in geval van investeren hierin. Vervolgens gaan ze in op de juridische kwalificatie van cryptovaluta en andere producten met cryptovaluta als onderliggende waarde. Daarna bespreken zij enkele activiteiten rondom cryptovaluta en noemen ze een aantal activiteiten die onder de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht (Wft) zouden kunnen vallen. Als laatste volgt een conclusie.