10 november 2016
Leestijd: 2 minuten

Webwinkels opgelet: ACM legt (opnieuw) forse boetes op

Sinds de implementatie van de Richtlijn consumentenrechten (Richtlijn 2011/53/EU) zijn de (informatie)plichten van webwinkels jegens consument-kopers flink uitgebreid. De relevante implementatiewetgeving, opgenomen in afdeling 6.5.2A BW, trad in juni 2014 in werking. Op dat moment bestonden ook al andere wettelijke eisen voor webshops. Voorbeelden daarvan zijn de precontractuele en specifieke informatieplichten in art. 3:15d BW respectievelijk art. 6:227b BW (beide uitvloeisels van de E-commercerichtlijn (Richtlijn 2001/31/EG)). Alles bij elkaar genomen moeten webwinkels vandaag de dag aan een flink aantal wettelijke eisen voldoen die verspreid in het BW zijn opgenomen. Doen zij dat niet, dan liggen boetes van ACM op de loer.

Een van die (informatie)plichten houdt verband met (het recht op) annulering door de consument-koper van zijn aankoop. Een consument-koper mag binnen veertien dagen na ontvangst van zijn aankoop zonder opgave van redenen ontbinden. Vervolgens moet de webwinkel binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag (plus eventueel betaalde verzendkosten) terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument-koper heeft betaald. ACM kondigde eind veertien al aan te zullen optreden tegen webwinkels die consumenten na ontbinding niet, niet tijdig of niet volledig terugbetalen, of consumenten hierover onjuist op hun website informeren.

Dat het ACM bittere ernst is, blijkt uit haar recent gepubliceerde boetebesluiten. Eind september beboette ACM voor het eerst een webwinkel die consument-kopers bij ontbinding van door hen gedane bestellingen niet automatisch terugbetaalde. Pas als de consument-kopers hier zelf op aandrongen, kregen zij hun geld terug. De opgelegde boete bedroeg 500.000 euro(!). Op 25 oktober legde ACM nog eens aan vijf andere webwinkels boetes op, omdat zij consument-kopers onvoldoende over de geldende regels bij annulering hadden geïnformeerd. Twee van de vijf webshops betaalden bovendien de verzendkosten niet (altijd) terug. De opgelegde boetes varieerden tussen 50.000 en 220.000 euro. Vermeldenswaardig is dat ACM sinds 1 juli 2016 per overtreding een boete van 900.000 euro kan opleggen.

Voor zover nog niet gedaan, is het voor webwinkels dus zaak om hun webshop tegen het licht te (laten) houden teneinde vast te stellen of deze volledig compliant is met dwingend consumentenrecht en waar nodig aan te passen. Boetes van ACM kunnen op die manier worden voorkomen.

Dit artikel verscheen in september 2016 in de rubriek Snelrecht van Mr. magazine.