Nieuws

Commercial Contracts team uitgebreid met Hetty de Rooij

Sinds 1 juni 2017 maakt Hetty de Rooij als senior advocaat onderdeel uit van het team Commercial Contracts binnen BarentsKrans. Zij heeft ruime ervaring met het adviseren en procederen in complexe, internationale geschillen op het gebied van contracten- en aansprakelijkheidsrecht. Hiervoor was Hetty de Rooij vijf jaar werkzaam als advocaat in de arbitragegroep van De Brauw
Lees verder ›

Dirk van den Berg in het FD: Wettelijke verankering van gedragscode franchise zal de praktijk niet helpen

In het Financieele Dagblad (FD) van 28 april 2017 staat een opiniestuk van advocaat en partner vastgoed Dirk van den Berg over het conceptwetsvoorstel ‘wettelijke verankering gedragscode franchise’ dat eerder deze maand door minister Henk Kamp (Economische Zaken) is gepresenteerd. “Het voorstel is kort. Te kort.” Het voorstel beoogt uitwassen te voorkomen en de onderhandelingspositie van
Lees verder ›

Webwinkels opgelet: ACM legt (opnieuw) forse boetes op

Sinds de implementatie van de Richtlijn consumentenrechten (Richtlijn 2011/53/EU) zijn de (informatie)plichten van webwinkels jegens consument-kopers flink uitgebreid. De relevante implementatiewetgeving, opgenomen in afdeling 6.5.2A BW, trad in juni 2014 in werking. Op dat moment bestonden ook al andere wettelijke eisen voor webshops. Voorbeelden daarvan zijn de precontractuele en specifieke informatieplichten in art. 3:15d BW respectievelijk
Lees verder ›

De bevoegde rechter bij beëindiging van een stilzwijgende internationale handelsrelatie

Met het recent door het Europese Hof van Justitie (“HvJEU”) gewezen Granarolo/Ambrosi-arrest is een antwoord gegeven op de vraag of een schadevergoedingsvordering vanwege het abrupt beëindigen van een jarenlange, niet schriftelijk vastgelegde handelsrelatie onder de Brussel I-Verordening (“Brussel I”) kwalificeert als een verbintenis uit overeenkomst of een verbintenis uit onrechtmatige daad als bedoeld in artikel
Lees verder ›

Niet-opzegbaarheid van duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd

Duurovereenkomsten komen in de rechtspraktijk veel voor. Een duurovereenkomst is een rechtsverhouding waarbij partijen zich hebben verbonden gedurende een (on)bepaalde tijd over en weer een of meer prestaties te verrichten, waarbij die prestaties voortdurend, telkens terugkerend of opeenvolgend moeten zijn. Te denken valt aan de distributie-, franchise- of huurovereenkomst. De wet kent geen algemene wettelijke
Lees verder ›