Nieuws

Handelaars en onlinemarktplaatsen opgelet: nieuwe consumentenwetgeving

Er verandert veel voor professionele partijen die op afstand (zoals online) overeenkomsten sluiten met consumenten. Dit heeft te maken met de inwerkingtreding van de richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud en de richtlijn modernisering consumentenbescherming eerder dit jaar.[1] Om enigszins orde te scheppen in het snel ontwikkelende consumentenrecht, worden in deze blog de belangrijkste
Lees verder ›

DSM/Fox-arrest | Ken uw klassiekers

In deze rubriek bespreken de (cassatie)advocaten van BarentsKrans oude arresten die nog steeds relevant zijn. Deze keer: het DSM/Fox-arrest (ECLI:NL:HR:2004:AO1427). In deze zaak, tussen een pensioenfonds en een werknemer die deelneemt aan het pensioenfonds, staat een uitlegvraag centraal over een anti-cumulatiebepaling in het pensioenreglement. De achtergrond van het DSM/Fox-arrest De werknemer heeft een maximaal pensioen
Lees verder ›

Oerlemans/Driessen | Ken uw klassiekers

In deze rubriek bespreken de (cassatie)advocaten van BarentsKrans oude arresten die nog steeds relevant zijn. Het arrest Oerlemans/Driessen (ECLI:NL:HR:2001:AB1338) betreft de aansprakelijkheid van verkopers van (naar later blijkt) gebrekkige industrieel vervaardigde producten. De achtergrond van het Oerlemans/Driessen arrest De firma Driessen kweekt rozen en gebruikt daarbij als voeding de ijzerhoudende meststof ijzerchelaat. Driessen bestelt een
Lees verder ›

Afgebroken onderhandelingen | Ken uw klassiekers

In deze rubriek bespreken de (cassatie)advocaten van BarentsKrans oude arresten die nog steeds relevant zijn. De klassieker CBB/JPO uit 2005 is het huidige standaardarrest voor aansprakelijkheid wegens het afbreken van onderhandelingen, waarin de Hoge Raad zijn rechtspraak op het gebied van precontractuele aansprakelijkheid samenvat. Niet alle onderhandelingen leiden tot een deal. Partijen kunnen verschillende verwachtingen
Lees verder ›

Huisje, boompje, boete van de ACM voor verboden bemiddelingskosten

De Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) heeft op 6 april 2021 drie huurbemiddelaars beboet voor het in rekening brengen van verboden bemiddelingskosten bij consumenten. De makelaars bemiddelden zowel voor de verhuurder als voor de huurder en brachten aan zowel huurder als verhuurder hiervoor kosten in rekening. Dit is volgens de ACM verboden en de drie
Lees verder ›

Tenuitvoerlegging vonnissen na de Brexit

Het Verenigd Koninkrijk verliet op 31 januari 2020 de Europese Unie. De Brexit heeft grote gevolgen voor de erkenning en tenuitvoerlegging van Nederlandse vonnissen in het Verenigd Koninkrijk. In deze blog bespreek ik met welke gevolgen u rekening moet houden. Erkenning en tenuitvoerlegging vonnissen Na de Brexit is het Verenigd Koninkrijk niet meer gebonden aan
Lees verder ›