De Centrale Raad van Beroep maakt eind aan te beperkte wetsuitleg door UWV

Compensatieregeling transitievergoeding bij slapende dienstverbanden

Als de werknemer meer dan twee jaar ziek is (een zogenoemd ‘slapend dienstverband’), heeft de werkgever geen verplichting meer om het loon door te betalen en kan deze ontslag aanvragen bij het UWV. De zieke werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding. De werkgever kan met de Regeling compensatie transitievergoeding de betaalde transitievergoeding terugkrijgen van het UWV. Onder meer vanwege deze regeling werd door de Hoge Raad (in de Xella-beslissing) een verplichting aangenomen voor werkgevers om arbeidsovereenkomsten met twee jaar zieke werknemers te beëindigen en aan hen de transitievergoeding te betalen.

Volgens UWV geen compensatie bij semi-diepslapers

Een meerderheid van rechters oordeelde in de afgelopen periode dat een dergelijke verplichting niet bestaat  als de twee jaar ziekte eindigde vóór 1 juli 2015 (dit soort gevallen worden ook wel ‘semi-diepslapers’ of ‘verlate slapers’ genoemd). In dergelijke gevallen gaf het UWV werkgevers namelijk géén compensatie voor de te betalen transitievergoeding. Het UWV legt de Wet compensatie transitievergoeding dusdanig beperkt uit, dat de regeling slechts gold voor gevallen waarin de twee jaar ziekte eindigde ná 1 juli 2015.

De Centrale Raad van Beroep oordeelt anders: wél compensatie transitievergoeding voor semi-diepslapers

Vandaag oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat het UWV de wet niet op deze beperkte wijze mocht uitleggen, juist in het licht van de duidelijke bedoeling van de wetgever. Bart de Hek stond de werkgever bij in deze procedure tegen het UWV.

Advies voor de praktijk

Mogelijk leidt deze uitspraak ook tot een verschuiving in de rechtspraak over de verplichting voor werkgevers om dit soort arbeidsovereenkomsten te beëindigen. Werkgevers: let er daarbij op dat de compensatie tijdig (binnen 6 maanden na betaling transitievergoeding) wordt aangevraagd en dat tijdig (binnen 6 weken na het besluit) bezwaar wordt ingesteld tegen een afwijzend besluit van UWV.

Meer artikelen over:Arbeidsrecht