Public Law Litigation

Procedures voor en tegen de overheid (public law litigation) hebben een geheel eigen dynamiek waarin niet alleen juridische aspecten een rol spelen, maar ook politieke en bestuurlijke gevoeligheden.

Kenmerkend voor de bestuursrechtpraktijk zijn de korte en vaak fatale termijnen, gecompliceerde procesregels en de betrokkenheid van veel belangen en partijen. Vaak wordt een procedure niet alleen gevoerd tussen een overheidsorgaan en een partij tot wie een overheidsbesluit is gericht, maar nemen ook bijvoorbeeld concurrenten, omwonenden, belangenverenigingen of zelfs andere overheden deel.

De inzet is in veel gevallen hoog: vergunningen die cruciaal zijn voor de doorgang van een project, dreigende bedrijfssluiting, invallen, boetes die worden opgelegd, ‘naming and shaming’ door publicatie van besluiten, belangrijke subsidies die worden ingetrokken of schade die door overheidsoptreden en besluitvorming wordt geleden.

BarentsKrans heeft oog voor de belangen die op het spel staan. Wij zijn gewend om te procederen vóór en tegen de overheid, bij de burgerlijke rechter en de bestuursrechter (zowel in eerste aanleg als in hoger beroep, bij rechtbank, Raad van State, CBb en CRvB). Een procedure is echter voor ons altijd onderdeel van een bredere strategie waarbij de doelen van de cliënt, diens bedrijfsvoering en reputatie voorop staan.