Willemijn de Muinck Keizer

T: +31 70 376 07 40
E: willemijn.demuinckkeizer@barentskrans.nl
Bekijk Willemijn de Muinck Keizer op Linkedin

Willemijn is kandidaat-notaris op de sectie Corporate/M&A van BarentsKrans. Willemijn is gespecialiseerd in ondernemings- en vennootschapsrecht en adviseert diverse middelgrote en grote (inter)nationale ondernemingen zowel over dagelijkse zakelijke aangelegenheden als over belangrijke gebeurtenissen in de levenscycli van vennootschappen en rechtspersonen, waaronder onder meer oprichtingen, grensoverschrijdende transacties, herstructureringen, (grensoverschrijdende) fusies en overnames, splitsingen, joint ventures, corporate governance en reorganisaties.

Werkervaring

MS Amlin, Amstelveen (2013-2017)
TMF Netherlands, Amsterdam (2011-2013)
Simmons & Simmons LLP, Amsterdam (2007-2010)

Opleiding

Grotius specialisatieopleiding vennootschaps- en ondernemingsrecht (2016)
Universiteit Utrecht, Masterclass Notariaat (2007)
Universiteit Utrecht, doctoraal Notarieel recht (2006)