Tim Raats

T: +31 70 376 06 12
E: tim.raats@barentskrans.nl
Bekijk Tim Raats op Linkedin

Tim is advocaat met een focus op mededingingsrecht en aanbestedingsrecht. Tim zoekt steeds de meest efficiënte oplossing om mededingingsrechtelijke en aanbestedingsrechtelijke vraagstukken op te lossen.

Tim adviseert ondernemingen om ervoor te zorgen dat hun bedrijfsvoering in overeenstemming is met de mededingingsrechtelijke regels. Denk bijvoorbeeld aan advisering over samenwerkingsovereenkomsten, distributiecontracten en fusies en overnames. Daarnaast staat Tim ondernemingen bij in onderzoeken en boetetrajecten van de ACM en andere mededingingsautoriteiten en in procedures voor de civiele rechter.

Binnen het aanbestedingsrecht staat Tim vooral marktpartijen bij die inschrijven of hebben ingeschreven op aanbestedingen. Voorafgaand aan een aanbesteding adviseert hij inschrijvers bij het opstellen van hun bieding. Daarnaast heeft Tim ruime ervaring met procedures naar aanleiding van aanbestedingen.

Tim heeft  veel ervaring opgedaan binnen de zorgsector. De zorgsector verandert sterk. Dat gaat gepaard met bijvoorbeeld fusies, overnames en andere manieren van samenwerken. Daaraan kleven mededingingsrechtelijke vragen, waar voor het tekenen van de overeenkomst goed over nagedacht moet worden. Daarnaast adviseert en procedeert Tim regelmatig op het gebied van aanbestedingen in de zorg (bijvoorbeeld in kader van de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Nevenactiviteiten

Lid van de Vereniging voor Mededingingsrecht
Lid van de Antitrust Commission van de International Association of Young Lawyers (AIJA)
Tim publiceert regelmatig in mededingingsrechtelijke en aanbestedingsrechtelijke tijdschriften

Opleiding

Post-graduate opleiding EU Competition Law, King’s College, with merit (2016)
Master Rechtsgeleerdheid, Tilburg University (2010)
Master International Business Law, Tilburg University, cum laude (2008)

Nieuws en publicaties

MVGM verwerft de continentale Europese vastgoedbeheeractiviteiten van Jones Lang Lasalle (JLL). BarentsKrans gaf leiding aan het pan-Europese legal team namens MVGM.

De in Nederland gevestigde vastgoed beheerder MVGM en JLL hebben overeenstemming bereikt over de overname van JLL’s continentale Europese vastgoedbeheeractiviteiten door MVGM. Onderdeel van de transactie zijn tevens enkele gespecialiseerde winkelcentramanagementteams en -activiteiten. Hiermee ontstaat een vastgoedbeheerder met een pan-Europese reikwijdte. Beide bedrijven zijn ook een ‘alliance partnership’ met elkaar aangegaan. Deze acquisitie creëert een
Lees verder ›

Reactie internetconsultatie duurzaamheid en mededinging LTO Nederland & BarentsKrans

In deze reactie gaat Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland in op de herziening van de beleidsregel inzake de toepassing door de Autoriteit Consument en Markt van artikel 6, derde lid, van de Mededingingswet bij mededingingsbeperkende afspraken die zijn gemaakt ten behoeve van duurzaamheid. Deze reactie is tot stand gekomen in samenwerking met advocaat  Joost Fanoy
Lees verder ›
Meer van deze specialist