Tim Raats

T: +31 70 376 06 12
E: tim.raats@barentskrans.nl
Bekijk Tim Raats op Linkedin

Tim is advocaat met een focus op mededingingsrecht en aanbestedingsrecht. Tim zoekt steeds de meest efficiënte oplossing om mededingingsrechtelijke en aanbestedingsrechtelijke vraagstukken op te lossen.

Tim adviseert ondernemingen om ervoor te zorgen dat hun bedrijfsvoering in overeenstemming is met de mededingingsrechtelijke regels. Denk bijvoorbeeld aan advisering over samenwerkingsovereenkomsten, distributiecontracten en fusies en overnames. Daarnaast staat Tim ondernemingen bij in onderzoeken en boetetrajecten van de ACM en andere mededingingsautoriteiten en in procedures voor de civiele rechter.

Binnen het aanbestedingsrecht staat Tim vooral marktpartijen bij die inschrijven of hebben ingeschreven op aanbestedingen. Voorafgaand aan een aanbesteding adviseert hij inschrijvers bij het opstellen van hun bieding. Daarnaast heeft Tim ruime ervaring met procedures naar aanleiding van aanbestedingen.

Tim heeft  veel ervaring opgedaan binnen de zorgsector. De zorgsector verandert sterk. Dat gaat gepaard met bijvoorbeeld fusies, overnames en andere manieren van samenwerken. Daaraan kleven mededingingsrechtelijke vragen, waar voor het tekenen van de overeenkomst goed over nagedacht moet worden. Daarnaast adviseert en procedeert Tim regelmatig op het gebied van aanbestedingen in de zorg (bijvoorbeeld in kader van de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Aanbevelingen

Communication is one of Tim’s strengths. Tim is almost always available in case of ad-hoc questions and thinks on his feet. This flexibility, paired with exceptional knowledge on EU competition law, contributes to a great overall experience.’ – Legal 500, 2022

Tim Raats is dedicated, listens and is an expert in his field. He is very good at incorporating the views of the client in a sound juridical plea.’ – Legal 500, 2021

‘A ‘fantastic lawyer‘ with lots of experience.’ – Legal 500, 2020

Nevenactiviteiten

  • Lid van de Vereniging voor Mededingingsrecht
  • Lid van de Antitrust Commission van de International Association of Young Lawyers (AIJA)
  • Tim publiceert regelmatig in mededingingsrechtelijke en aanbestedingsrechtelijke tijdschriften

Opleiding

  • Post-graduate opleiding EU Competition Law, King’s College, with merit (2016)
  • Master Rechtsgeleerdheid, Tilburg University (2010)
  • Master International Business Law, Tilburg University, cum laude (2008)

Recent van deze specialist

Mededingingsrecht en duurzaamheid in Duitsland

De Duitse mededingingsautoriteit heeft op 18 januari 2021 twee onderzoeken naar duurzaamheidsinitiatieven afgerond. Het betrof enerzijds een onderzoek naar eerlijke lonen in de bananenindustrie, en anderzijds een onderzoek naar verbeterd dierenwelzijn. In deze blog bespreken wij deze ontwikkelingen en hun relevantie voor de Nederlandse praktijk. Recente ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidsafspraken De Autoriteit Consument
Lees verder ›

Gezamenlijke afspraken over duurzaamheid vs. het kartelverbod: wat mag er wél?

De Franse mededingingsautoriteit heeft op 12 oktober 2021 ruim 100 ondernemingen op de korrel genomen die gezamenlijk afspraken hadden gemaakt over hun verpakkingsmateriaal. Deze ondernemingen hadden afgesproken dat zij op hun verpakkingen voor levensmiddelen niet zouden vermelden of deze bepaalde schadelijke stoffen bevatten. In dit blog bespreek ik de casus, en – belangrijker – wat
Lees verder ›
Meer van deze specialist