Tim Raats

T: +31 70 376 06 12
E: tim.raats@barentskrans.nl
Bekijk Tim Raats op Linkedin

Tim is advocaat met een focus op mededingingsrecht en aanbestedingsrecht. Tim zoekt steeds de meest efficiënte oplossing om mededingingsrechtelijke en aanbestedingsrechtelijke vraagstukken op te lossen.

Tim adviseert ondernemingen om ervoor te zorgen dat hun bedrijfsvoering in overeenstemming is met de mededingingsrechtelijke regels. Denk bijvoorbeeld aan advisering over samenwerkingsovereenkomsten, distributiecontracten en fusies en overnames. Daarnaast staat Tim ondernemingen bij in onderzoeken en boetetrajecten van de ACM en andere mededingingsautoriteiten en in procedures voor de civiele rechter.

Binnen het aanbestedingsrecht staat Tim vooral marktpartijen bij die inschrijven of hebben ingeschreven op aanbestedingen. Voorafgaand aan een aanbesteding adviseert hij inschrijvers bij het opstellen van hun bieding. Daarnaast heeft Tim ruime ervaring met procedures naar aanleiding van aanbestedingen.

Tim heeft  veel ervaring opgedaan binnen de zorgsector. De zorgsector verandert sterk. Dat gaat gepaard met bijvoorbeeld fusies, overnames en andere manieren van samenwerken. Daaraan kleven mededingingsrechtelijke vragen, waar voor het tekenen van de overeenkomst goed over nagedacht moet worden. Daarnaast adviseert en procedeert Tim regelmatig op het gebied van aanbestedingen in de zorg (bijvoorbeeld in kader van de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Aanbevelingen

‘Tim Raats is dedicated, listens and is an expert in his field. He is very good at incorporating the views of the client in a sound juridical plea.’ – Legal 500, 2021

A ‘fantastic lawyer‘ with lots of experience. – Legal 500, 2020

Nevenactiviteiten

  • Lid van de Vereniging voor Mededingingsrecht
  • Lid van de Antitrust Commission van de International Association of Young Lawyers (AIJA)
  • Tim publiceert regelmatig in mededingingsrechtelijke en aanbestedingsrechtelijke tijdschriften

Opleiding

  • Post-graduate opleiding EU Competition Law, King’s College, with merit (2016)
  • Master Rechtsgeleerdheid, Tilburg University (2010)
  • Master International Business Law, Tilburg University, cum laude (2008)

Recent van deze specialist

BarentsKrans treedt op als adviseur van Ecorus bij oprichting Joint Venture

BarentsKrans heeft, onder leiding van Rhamsey Croes, de zonne-energiespecialist Ecorus geadviseerd in het kader van de oprichting van een Joint Venture met het Belgische Patronale Solar. Hiermee is een nieuw fonds opgericht: het Nationaal Zonne-energie Fonds (NZF), dat dient als toekomstig investeringsvehicle voor zonne-energieprojecten in Nederland. ‘Met de bundeling van meer dan 20 jaar ervaring in het
Lees verder ›

Tijdelijk geen Europees kartelverbod voor bepaalde afspraken in de zuivel-, aardappel- en sierteeltsectoren

Door de coronacrisis is de balans tussen vraag en aanbod naar producten als zuivel, aardappelen en sierbloemen ernstig verstoord. Siertelers hebben de vraag met tachtig procent zien dalen en aardappelen worden niet meer verwerkt. De Europese Commissie heeft daarom een nieuw pakket coronamaatregelen aangenomen om boeren te helpen bij de sterk verminderde vraag naar deze
Lees verder ›
Meer van deze specialist