Sebastiaan van Dam

T: +31 703 760 615
M: +31 6 46 11 04 47
E: sebastiaan.vandam@barentskrans.nl
Bekijk Sebastiaan van Dam op Linkedin

In 2018 voltooide Sebastiaan zijn masters Privaatrecht en Onderneming en Recht aan de Universiteit Utrecht. Hiervoor is Sebastiaan enige jaren actief geweest als allround consultant waarbij hij zowel nationale als internationale klanten heeft bijgestaan bij verschillende soorten projecten. Sebastiaan is sinds eind 2018 bij BarentsKrans werkzaam op de sectie Corporate/M&A. Hier houdt hij zich zowel op nationaal als internationaal terrein bezig met fusies en overnames, private-equity, management buy-ins en buy-outs en andere ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Opleiding

Universiteit Utrecht, Master Privaatrecht, accent: Intellectueel Eigendomsrecht (2017 – 2018)
Universiteit Utrecht, Master Onderneming en Recht, accent: International Business (2017 – 2018)
Erasmus Universiteit Rotterdam, Bachelor Rechtsgeleerdheid (2014 – 2017)
Universiteit Utrecht, Master International Business and Economics, accent: International Ventures and Entrepreneurship (2012 – 2013)