Roeland de Mol

T: +31 70 376 06 75
M: +31 6 51 84 53 41
E: roeland.demol@barentskrans.nl
Bekijk Roeland de Mol op Linkedin

Roeland de Mol is partner van de praktijkgroep Corporate Litigation. Zijn praktijk omvat onder meer adviseren en procederen over professionele aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders, corporate governance en medezeggenschap, alsmede complexe geschillen binnen samenwerkingsverbanden zoals maatschappen, CV’s en joint-ventures. Roeland vertegenwoordigt regelmatig nationale en internationale partijen voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. Ook heeft hij bijzondere expertise in de zorgsector, telecom en ICT.

Nevenactiviteiten

Lid Raad van de Orde, Orde van Advocaten Den Haag
Lid commissie Burgerlijk Procesrecht, Orde van Advocaten Den Haag
Lid Vereniging Corporate Litigation
Lid Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
Lid van de Vereniging voor Compliance in de Zorg
Vice-voorzitter Geschillencommissie zorg, Geschilleninstantie Stichting Zorggeschil

Nieuws en publicaties

Wetsvoorstel aanpassing geschillenregeling: de olifant in de (Ondernemings)kamer?

De Geschillenregeling zou een oplossing moeten bieden voor veel aandeelhoudersgeschillen. Men kan uitstoting van een zich misdragende aandeelhouder vorderen, of – wanneer men zelf het slachtoffer is van medeaandeelhouders – uittreding. Sinds de invoering in 1989 komt van het bieden van een oplossing voor geschillen echter maar bitter weinig terecht. De Geschillenregeling is erg onaantrekkelijk.
Lees verder ›
Meer van deze specialist