Robert-Jan Zwaan

T: +31 70 376 07 36
M: +316 52 635 860
E: robertjan.zwaan@barentskrans.nl
Bekijk Robert-Jan Zwaan op Linkedin

Robert-Jan heeft een specifieke transactiegerichte notariële ondernemingsrechtpraktijk. Hij richt zich op fusies en overnames (M&A), management buy-ins en buy-outs, private equity, het opzetten van vennootschapsrechtelijke structuren (onder meer op het snijvlak van vennootschapsrecht en vastgoed) en het vormgeven van samenwerkingsverbanden (joint ventures) en corporate governance vraagstukken.

Nevenactiviteiten

Bestuurslid van de Vereniging van Notarieel Ondernemingsrecht Specialisten
Lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Lid van de Vereeniging Handelsrecht

Nieuws en publicaties

Openbaar UBO-register raakt privacy belanghebbenden

Op het voorstel voor het inrichten van een centraal register van uiteindelijk belanghebbenden klinkt van vele kanten kritiek. Ook de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft ernstige bedenkingen. Zo noemt ze de gedeeltelijke openbaarmaking van de gegevens ‘disproportioneel’. Onlangs sloot de consultatie over het voorontwerp voor de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden. Het wetsvoorstel implementeert de Europese
Lees verder ›
Meer van deze specialist