Robert-Jan Roos

T: +31 70 376 06 31
M: +31 6 15 14 11 78
E: robertjan.roos@barentskrans.nl
Bekijk Robert-Jan Roos op Linkedin

Robert-Jan Roos is sinds 2019 verbonden aan BarentsKrans waar hij werkzaam is als advocaat bij de praktijkgroep Corporate & Commercial Litigation. Robert-Jan adviseert en procedeert over diverse commerciële en ondernemingsrechtelijke aangelegenheden. Zijn achtergrond in zowel Ondernemingsrecht als Business Administration stelt Robert-Jan in staat complexe vraagstukken vanuit juridisch en bedrijfskundig perspectief te beschouwen.

Opleiding

  • Erasmus Universiteit Rotterdam, master Rechtsgeleerdheid: Ondernemingsrecht
  • Vrije Universiteit Amsterdam, master Business Administration: Strategy & Organization
  • Rijksuniversiteit Groningen, bachelors Nederlands recht en Bedrijfskunde

Recent van deze specialist

De meldplicht betalingsonmacht pensioenpremies nader toegelicht

Op grond van artikel 23 van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf 2000) dienen ondernemingen die verplicht zijn aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds maar niet (meer) in staat zijn de pensioenpremies te betalen, daarvan zo spoedig mogelijk melding te maken aan het pensioenfonds. Meldt de onderneming haar betalingsonmacht niet, niet tijdig of
Lees verder ›
Meer van deze specialist