Philip Fruytier

T: +31 70 376 06 40
E: philip.fruytier@barentskrans.nl
Bekijk Philip Fruytier op Linkedin

Philip Fruytier is partner cassatie bij BarentsKrans. Hij is gespecialiseerd in het voeren van civiele procedures voor de Hoge Raad. Nationale en internationale cliënten vertrouwen hem al jaren complexe civiele cassatieprocedures toe. Philip heeft vastgoedontwikkelaars en -beleggers, verzekeraars, overheden en internationale organisaties als cliënt. Hij voert cassatieprocedures op het gebied van onder meer het algemeen vermogensrecht (goederen- en verbintenissenrecht), het overheidsprivaatrecht, het huurrecht, het civiel procesrecht en het internationaal en Europees recht. Hij procedeerde meermaals bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Daarnaast adviseert hij vanuit zijn specifieke procesrechtelijke expertise advocaten over de inrichting van appelprocedures, zowel ter maximalisering van de kansen in hoger beroep als ter voorbereiding op een eventuele cassatieprocedure. Verder geeft hij advies over de inrichting van processtukken na terugverwijzing door de Hoge Raad.

Philip heeft een brede juridisch-wetenschappelijke interesse en publiceert op het gebied van het civiele procesrecht, het algemeen vermogensrecht en het overheidsprivaatrecht. Daarnaast bewerkt hij delen van de Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering en de Sdu Commentaar Vermogensrecht. Hij verwacht in 2021 te promoveren op de civielrechtelijke inbedding van het besluitenaansprakelijkheidsrecht.

Nevenactiviteiten

  • Kernredacteur Maandblad voor Vermogensrecht
  • Buitenpromovendus Radboud Universiteit Nijmegen

Werkervaring

  • Cassatieadvocaat Houthoff (2008-2020)

Lidmaatschappen

  • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
  • Vereniging voor Civiele Cassatieadvocaten

Opleiding

  • Law Firm School (2009 – cum laude)
  • Universiteit Utrecht: Rechtsgeleerdheid, BA (2007 – cum laude) en MA (2008 – cum laude)
  • Universiteit Utrecht: Muziekwetenschap, drs. (2000-2005)