Philip Fruytier

T: +31 70 376 07 81
M: 06 43 97 50 44
E: philip.fruytier@barentskrans.nl
Bekijk Philip Fruytier op Linkedin

Philip Fruytier is partner cassatie bij BarentsKrans. Hij is gespecialiseerd in het voeren van civiele procedures voor de Hoge Raad. Nationale en internationale cliënten vertrouwen hem al jaren complexe civiele cassatieprocedures toe. Philip heeft vastgoedontwikkelaars en -beleggers, verzekeraars, overheden en internationale organisaties als cliënt. Hij voert cassatieprocedures op het gebied van onder meer het algemeen vermogensrecht (goederen- en verbintenissenrecht), het overheidsprivaatrecht, het huurrecht, het civiel procesrecht en het internationaal en Europees recht. Hij procedeerde meermaals bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Daarnaast adviseert hij vanuit zijn specifieke procesrechtelijke expertise advocaten over de inrichting van appelprocedures, zowel ter maximalisering van de kansen in hoger beroep als ter voorbereiding op een eventuele cassatieprocedure. Verder geeft hij advies over de inrichting van processtukken na terugverwijzing door de Hoge Raad.

Philip heeft een brede juridisch-wetenschappelijke interesse. Hij promoveerde in 2021 aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het gebied van het overheidsaansprakelijkheidsrecht. Hij publiceert regelmatig op het gebied van onder andere het civiele procesrecht, het algemeen vermogensrecht en het overheidsprivaatrecht. Daarnaast bewerkt hij delen van de Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering en de Sdu Commentaar Vermogensrecht.

Nevenactiviteiten

  • Kernredacteur Maandblad voor Vermogensrecht
  • Buitenpromovendus Radboud Universiteit Nijmegen

Werkervaring

  • Cassatieadvocaat Houthoff (2008-2020)

Lidmaatschappen

  • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
  • Vereniging voor Civiele Cassatieadvocaten

Opleiding

  • PhD, Radboud Universiteit Nijmegen (2021)
  • Law Firm School (2009 – cum laude)
  • Universiteit Utrecht: Rechtsgeleerdheid, BA (2007 – cum laude) en MA (2008 – cum laude)
  • Universiteit Utrecht: Muziekwetenschap, drs. (2000-2005)

Recent van deze specialist

Procederen in hoger beroep: wat kwalificeert als grief en waarom is dat van belang?

Het appelprocesrecht kent verschillende valkuilen die de kansen op een succesvol hoger beroep en daaropvolgend cassatieberoep verkleinen. Kennis daarvan is dus van groot belang. In deze blogreeks ‘procederen in hoger beroep’  belichten onze cassatieadvocaten steeds vanuit praktisch perspectief een aspect van een belangrijk appelprocesrechtelijk leerstuk. Dit keer: wat kwalificeert als een grief en waarom is
Lees verder ›

Procederen in hoger beroep: oproepen van derden in hoger beroep ex art. 118 Rv

Het appelprocesrecht kent verschillende valkuilen die de kansen op een succesvol hoger beroep en daaropvolgend cassatieberoep verkleinen. Kennis daarvan is dus van groot belang. In deze blogreeks ‘procederen in hoger beroep’ belichten onze cassatieadvocaten steeds vanuit praktisch perspectief een aspect van een belangrijk appelprocesrechtelijk leerstuk. Dit keer: oproepen van derden in hoger beroep ex art.
Lees verder ›

Conclusie advocaat-generaal Wissink in prejudiciële procedure over huur en corona

Donderdag 30 september heeft advocaat-generaal (A-G) Wissink een 60 pagina’s tellende conclusie genomen inzake de prejudiciële procedure over huur en corona. In deze procedure tussen Heineken en haar verhuurder ligt de vraag voor of de coronapandemie en haar gevolgen (‘de coronacrisis’) tot huurprijsvermindering moeten leiden. De rechtbank Limburg heeft bij vonnis van 31 maart jl.
Lees verder ›