Paul Tanja

T: +31 70 376 06 88
M: +31 6 46 11 04 72
E: paul.tanja@barentskrans.nl
Bekijk Paul Tanja op Linkedin

Paul maakt deel uit van de secties commerciële contracten en cassatie. Als advocaat op deze secties staat hij (inter)nationale cliënten bij in het voeren van civiele procedures en arbitrages. Hij specialiseert zich in Nederlands en Engels contractenrecht, goederenrecht en procesrecht, en adviseert regelmatig over de vraag of cassatie mogelijk en zinvol is.

Paul is tevens honorair docent contractenrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werkte meerdere jaren als buitengriffier bij het Hof Den Haag. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam. Paul rondde zijn master privaatrecht aan de Universiteit Utrecht cum laude af en studeerde daarvoor een jaar aan de University of Cambridge.

Paul is toegelaten als advocaat bij de Hoge Raad.

Nevenactiviteiten

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
Aspirant-lid van de Vereniging voor Civiele Cassatieadvocaten

Opleiding

Universiteit Utrecht, Master Privaatrecht (cum laude) (2015)
Universiteit van Cambridge, St. John’s College, Erasmus (2012-2013)

Werkervaring

Honorair docent Vrije Universiteit Amsterdam (vanaf 2018)
Gerechtshof Den Haag, buitengriffier (2011-2015)

Rechtsgebiedenregister

Paul Tanja heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Burgerlijk procesrecht (arbitrage, litigation)
  • Cassatie (civiel)

Deze registratie verplicht de advocaat elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Nieuws en publicaties

De relatie tussen de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid en de klachtplicht

Het arrest van de Hoge Raad van 12 oktober 2018 (ECLI:NL:HR:2018:1902) tussen Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V. en Stichting Medisch Centrum Rhijnauwen geeft aanleiding tot een beknopte beschouwing van twee onderwerpen. Allereerst het grijze gebied tussen enerzijds de vrijheid van de feitenrechter om de stellingen van partijen te interpreteren en te beoordelen, en anderzijds het
Lees verder ›

Roermondse gastronomie en de dubbele causaliteitsmaatstaf van voordeelstoerekening

Als iemand schade veroorzaakt, bijvoorbeeld doordat hij een contract niet nakomt, kan dat voor de benadeelde ook een ‘voordeel’ opleveren. Denk aan vrijgekomen werkcapaciteit die hij aanwendt voor nieuwe contracten. Kan de partij die in eerste instantie de schade veroorzaakte, betogen dat de schadevergoeding moet worden verminderd met dergelijk voordeel voor de benadeelde? In zijn
Lees verder ›

Uitleg van een kettingbeding; contractsuitleg wordt een lappendeken

In zijn artikel ‘Uitleg van een kettingbeding; contractsuitleg wordt een lappendeken’ belicht onze advocaat Paul Tanja een arrest van de Hoge Raad van 2 februari j.l. (ECLI:NL:HR:2018:148). In het arrest zet de Hoge Raad uiteen welke maatstaf geldt voor de uitleg van kettingbedingen. Daaruit blijkt dat de uitlegmaatstaf verschilt naargelang degene ten opzichte van wie
Lees verder ›
Meer van deze specialist

Gerelateerde evenementen