Oscar Vranken

T: +31 70 376 06 92
E: oscar.vranken@barentskrans.nl
Bekijk Oscar Vranken op Linkedin

Oscar werkt sinds januari 2020 bij BarentsKrans, waar hij als advocaat deel uitmaakt van de secties Corporate/ M&A en Finance. Hij houdt zich bezig met het adviseren van cliënten over diverse ondernemingsrechtelijke vraagstukken, en het begeleiden van cliënten bij (internationale) fusies en overnames, private equity transacties en joint ventures. Daarnaast adviseert Oscar regelmatig over diverse typen financieringen en de zekerheidsaspecten die daarbij een rol spelen.

Voorheen was Oscar werkzaam binnen de sectie Corporate Litigation, waar hij onder meer cliënten heeft bijgestaan op het gebied van bestuurders- en aandeelhoudersgeschillen, commerciële contracten en medezeggenschapsrecht.

Oscar behaalde in 2017 een bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Maastricht, en heeft vervolgens management-vakken gevolgd aan de Chinese University of Hong Kong. In 2019 heeft Oscar zijn master Handels- en Ondernemingsrecht aan de Universiteit van Maastricht cum laude afgerond. Gedurende zijn studie heeft hij verschillende posities als student-assistent vervuld op het gebied van het ondernemingsrecht, en hij is daarnaast actief betrokken geweest bij het bewerken van een belangwekkend handboek over zekerheidsrechten (Asser deel 3-VI).

Recent van deze specialist

Een hacker kaapt de koopovereenkomst: welke contractspartij draagt het risico?

Tegenwoordig krijgen organisaties op dagelijkse basis te maken met louche partijen die proberen digitaal binnen te dringen. Vaak loopt dat goed af, maar niet altijd. Zo kan het gebeuren dat een hacker toegang verkrijgt tot zakelijke e-mailaccounts. De hacker kan zich dan bijvoorbeeld voordoen als ‘medewerker’ en in die hoedanigheid vervalste betaalinstructies naar afnemers versturen.
Lees verder ›

De financiële zorgplicht bij (semi-) geautomatiseerd advies — deel 2: afdwingbaarheid

In het eerste deel van deze tweedelige blog stond ik stil bij het toepassingsbereik en de invulling van de financiële (Wft-)zorgplicht bij het verstrekken van (semi-)geautomatiseerd financieel advies. Dit tweede deel gaat over de afdwingbaarheid van de zorgplicht. Het gaat dan eerst over publiekrechtelijke handhaving door de AFM en de manier waarop daarbij wordt omgesprongen
Lees verder ›