Nikky van Triet

T: +31 70 376 08 10
M: +31 62 142 52 64
E: nikky.vantriet@barentskrans.nl
Bekijk Nikky van Triet op Linkedin

Nikky is sinds 2015 advocaat en sinds juli 2022 verbonden aan BarentsKrans. Zij voert een brede cassatiepraktijk op het gebied van het verbintenissenrecht en het overheidsprivaatrecht, maar heeft ook jarenlange ervaring met procederen bij rechtbanken en gerechtshoven.

Nikky heeft een bijzondere expertise in het adviseren en procederen op het grensvlak van het publiek- en privaatrecht, bijvoorbeeld overheidsaansprakelijkheid door onrechtmatige besluiten, onjuiste informatieverstrekking, de niet-nakoming van toezeggingen en geschillen over bevoegdhedenovereenkomsten. Zij treedt op voor zowel overheden, nutsbedrijven als ondernemingen.

In 2022 rondt Nikky haar promotieonderzoek af naar de civiel- en bestuursrechtelijke gevolgen van een vertrouwensschending door de overheid aan de Radboud Universiteit. Zij publiceert veel over het overheidsaansprakelijkheidsrecht in brede zin en geeft onder andere aan rechterlijke instanties en overheden regelmatig cursussen en lezingen.

Nevenactiviteiten

 • Promovenda Radboud Universiteit Nijmegen
 • Redacteur van het Maandblad voor Vermogensrecht
 • Toetsontwikkelaar ‘Overheidsaansprakelijkheid’ Beroepsopleiding Advocaten

Lidmaatschappen

 • Lid van de Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten
 • Lid van de Vereniging voor Bestuursrecht
 • Lid van het Vrouwennetwerk Bestuursrecht
 • Lid van de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht

Werkervaring

 • Van der Feltz advocaten, advocaat op het gebied van civiele cassatie en het overheidsprivaatrecht (2015-2022)
 • Radboud Universiteit Nijmegen, promovenda en docent op het gebied van het overheidsaansprakelijkheidsrecht (2017-2022)

Opleiding

 • University of Oxford, Magister Juris (2015)
 • Universiteit Leiden, master Staats- en bestuursrecht (cum laude) (2014)
 • Universiteit Leiden, bachelor Rechtsgeleerdheid (2012)
 • Universiteit Leiden, bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (2012)

Recent van deze specialist

Kuijpers/Valkenswaard | Ken uw klassiekers

In deze rubriek bespreken de (cassatie)advocaten van Barentskrans oude arresten die nog steeds relevant zijn. In het arrest Kuijpers/Valkenswaard (ECLI:NL:HR:2005:AT7774) overweegt de Hoge Raad dat handelingen die ‘onlosmakelijk samenhangen’ met een rechtmatig besluit moeten delen in de formele rechtskracht van dat besluit. Dit wordt het ‘samenhangcriterium’ genoemd. De formele rechtskracht van een besluit Welke mogelijkheden
Lees verder ›

Staat/Bolsius en Staat/Van Benten | Ken uw klassiekers

In deze rubriek bespreken de (cassatie)advocaten van Barentskrans oude arresten die nog steeds relevant zijn. In de arresten Staat/Bolsius (ECLI:NL:HR:1990:AB7898) en Staat/Van Benten (ECLI:NL:HR:1994:ZC1474, AB 1996/125) overweegt de Hoge Raad dat indien onjuiste inlichtingen van de overheid worden gevolgd door een rechtmatig besluit, dit de civiele rechter niet zonder meer belet om te beoordelen of
Lees verder ›