Nicole Bokern

T: +31 70 376 07 52
E: nicole.bokern@barentskrans.nl
Bekijk Nicole Bokern op Linkedin

Nicole rondde in 2016 haar master Ondernemingsrecht af. Sinds begin 2017 is zij werkzaam bij BarentsKrans als advocaat. Zij is werkzaam op de sectie Vastgoed en houdt zich onder andere bezig met huurrecht, vastgoedtransacties, het voeren van zowel civielrechtelijke als bestuursrechtelijke procedures en de advisering met betrekking tot vergunningen en bestemmingsplannen.

In de periode van maart 2017 tot en met eind 2018 is Nicole werkzaam geweest op de sectie Corporate/M&A waar zij heeft gewerkt aan zowel nationale als internationale fusies en overnames, private equity transacties, management buy-ins en buy-outs, joint-ventures en ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Opleiding

Master Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden (2014-2016)
Minor Journalistiek en Nieuwe Media aan de Universiteit Leiden (2013-2014)
Minor Economie en Beleid aan de Universiteit Leiden (2013-2014)
Bachelor Recht- en Bedrijfswetenschappen aan de Universiteit Leiden (2010-2013)

Nieuws en publicaties

Hypotheekhouder bij ruilverkaveling beschermd tegen onvolledige openbare registers?

Wat als de notaris bij ruilverkaveling ‘vergeet’ om de hypotheekrechten op het oude perceel in te schrijven op het vervangende perceel? Volgens de Hoge Raad gaan de hypotheekrechten bij ruilverkaveling van rechtswege over, vanwege het principe van zaaksvervanging. Inschrijving in de openbare registers is daarom niet noodzakelijk. Een latere hypotheekhouder kan zodoende niet snel succesvol
Lees verder ›

Beëindiging huurovereenkomst bij huur-wederhuur na belangenafweging

In een zaak waarin de hoofdverhuurder ook de onderhurende partij was, wil de hoofdverhuurder de hoofdhuurovereenkomst beëindigen. Het hof Arnhem-Leeuwarden weegt de belangen van de hoofdverhuurder als onderhuurder mee. Het oordeel luidt dat het belang van de hoofdverhuurder en onderhuurder bij beëindiging van de overeenkomst zwaarder weegt dan het belang van hoofdhuurder Grolsch bij voortzetting
Lees verder ›
Meer van deze specialist