Nadie Thorborg

T: +31 70 376 07 35
E: nadie.thorborg@barentskrans.nl
Bekijk Nadie Thorborg op Linkedin

Nadie rondde in 2019 de master Privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam af. In 2020 heeft zij de master Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht cum laude afgerond. Nadie is sinds 2018 verbonden aan BarentsKrans. Sinds september 2020 is Nadie als advocaat werkzaam bij BarentsKrans, waar zij momenteel onderdeel uitmaakt van de praktijkgroep Cassatie. Hiervoor was zij werkzaam binnen de sectie Vastgoed, waarbij de focus lag op (ruimtelijk) bestuursrecht, omgevingsrecht, projectontwikkeling en overheidsprivaatrecht.

Opleiding

  • Universiteit Utrecht, master Staats- en bestuursrecht (cum laude) (2019-2020)
  • Universiteit van Amsterdam, master Privaatrecht (2018-2019)
  • Universität Konstanz, uitwisselingsprogramma (2016-2017)
  • Universiteit Utrecht, bachelor Rechtsgeleerdheid (cum laude) (2014-2018)

Recent van deze specialist

Formele Rechtskracht: Heesch/Van de Akker | Ken uw klassiekers

In deze rubriek bespreken de (cassatie)advocaten van BarentsKrans oude arresten die nog steeds relevant zijn. In het arrest “Heesch/Van de Akker” (ECLI:NL:HR:1986:AC9347) heeft de Hoge Raad de regel van de formele rechtskracht aanvaard. De Hoge Raad voltooide daarmee een ‘drieluik’ ten aanzien van de rechtsmachtsverdeling tussen de bestuursrechter en de civiele rechter. Het drieluik van
Lees verder ›

Kleuterschool Babbel: aansprakelijkheid van de rechtspersoon | Ken uw klassiekers

In deze rubriek bespreken de (cassatie)advocaten van BarentsKrans oude arresten die nog steeds relevant zijn. In het arrest “Kleuterschool Babbel” (ECLI:NL:HR:1979:AH8595) bepaalde de Hoge Raad dat een rechtspersoon voor een onrechtmatige gedraging aansprakelijk kan zijn, indien de gedraging van de handelende persoon in het maatschappelijk verkeer als een gedraging van de rechtspersoon kan worden aangemerkt.
Lees verder ›