Myrte Pielage

T: +31 70 376 06 07
E: myrte.pielage@barentskrans.nl
Bekijk Myrte Pielage op Linkedin

Myrte rondde in 2020 haar master Ondernemingsrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam cum laude af. Daarvóór behaalde ze aan dezelfde universiteit de master Arbeidsrecht. Myrte is sinds mei 2019 verbonden aan de praktijkgroep Arbeidsrecht van BarentsKrans, waarbij zij zich onder meer bezighoudt met individueel en collectief ontslagrecht, medezeggenschapsrecht en wijziging van arbeidsvoorwaarden. Sinds mei 2020 is Myrte werkzaam als advocaat-stagiaire.

Werkervaring

  • CITIUS Advocaten, werkstudent (2018)
  • Hogan Lovells International LLP, werkstudent (2018)
  • TeekensKarstens Advocaten Notarissen, student-stagiaire (2018)

Opleiding

  • Erasmus Universiteit Rotterdam, master Ondernemingsrecht (cum laude) (2019-2020)
  • Erasmus Universiteit Rotterdam, master Arbeidsrecht (2018-2019)
  • Universiteit Leiden, bachelor Rechtsgeleerdheid – International Business Law (2014-2018)

Recent van deze specialist