Matthijs de Wit

T: +31 70 376 06 64
M: +31 6 21 61 4 896
E: matthijs.dewit@barentskrans.nl
Bekijk Matthijs de Wit op Linkedin

Matthijs is sinds december 2019 verbonden aan BarentsKrans. Hij rondde zijn master in zowel Ondernemingsrecht (cum laude) als Strategic Management (cum laude) af aan de Radboud Universiteit. Door deze multidisciplinaire achtergrond kan Matthijs ook vanuit commercieel oogpunt naar juridische kwesties kijken. Binnen BarentsKrans adviseert hij cliënten over ondernemingsrechtelijke vraagstukken en in het bijzonder over nationale en internationale fusies en overnames (M&A).

Opleidingen

Master Ondernemingsrecht, Radboud Universiteit, Cum laude
Master Strategic Management, Radboud Universiteit, Cum laude
Bachelor Nederlands recht, Radboud Universiteit
Dubbelstudie Rechten en Bedrijfskunde, Radboud Universiteit

Nieuws en publicaties

Meer van deze specialist