Matthijs de Wit

T: +31 70 376 06 64
M: +31 6 21 61 4 896
E: matthijs.dewit@barentskrans.nl
Bekijk Matthijs de Wit op Linkedin

Matthijs is sinds december 2019 verbonden aan BarentsKrans. Hij rondde zijn master in zowel Ondernemingsrecht (cum laude) als Strategic Management (cum laude) af aan de Radboud Universiteit. Door deze multidisciplinaire achtergrond kan Matthijs ook vanuit commercieel oogpunt naar juridische kwesties kijken. Binnen BarentsKrans adviseert en procedeert hij over commerciële en ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Hiervoor is Matthijs ruim anderhalf jaar werkzaam geweest bij de praktijkgroep Corporate/M&A, waarbij zijn focus lag op nationale en internationale fusies en overnames.

Opleidingen

  • Master Ondernemingsrecht, Radboud Universiteit, Cum laude
  • Master Strategic Management, Radboud Universiteit, Cum laude
  • Bachelor Nederlands recht, Radboud Universiteit
  • Dubbelstudie Rechten en Bedrijfskunde, Radboud Universiteit

Recent van deze specialist

WBTR – een nieuwe werkelijkheid voor stichtingen en verenigingen

Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (de WBTR) inwerking. De WBTR heeft ten doel het rechtspersonenrecht verder te uniformeren en de kwaliteit van (het toezicht op) het bestuur van stichtingen en verenigingen (waaronder begrepen coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen) te verbeteren. Naast de introductie van een wettelijke grondslag voor een raad
Lees verder ›